KGW ATLANTIC COMPANY LIMITTED

KGW ATLANTIC COMPANY LIMITTED

Người liên hệ: Mr Hector Tran

Chức vụ: Vietnam Sales Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
2515 Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thứ 4 / Thứ 6 / Thứ 7 38 Ngày
Đi thẳng
4.653.000
Chi tiết
THC 2.791.800 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
51.415.650 56.068.650 14-06-2020
2515 Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thứ 4 / Thứ 6 / Thứ 7 38 Ngày
Đi thẳng
6.048.900
Chi tiết
THC 4.187.700 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
63.978.750 70.027.650 14-06-2020
2515 Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thứ 4 / Thứ 6 / Thứ 7 38 Ngày
Đi thẳng
6.048.900
Chi tiết
THC 4.187.700 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
63.978.750 70.027.650 14-06-2020
2509 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4 / Thứ 5 / Thứ 6 21 Ngày
Đi thẳng
4.653.000
Chi tiết
THC 2.791.800 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
40.248.450 44.901.450 14-06-2020
2509 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4 / Thứ 5 / Thứ 6 21 Ngày
Đi thẳng
6.048.900
Chi tiết
THC 4.187.700 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
50.019.750 56.068.650 14-06-2020
2509 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 / Thứ 5 / Thứ 6 21 Ngày
Đi thẳng
6.048.900
Chi tiết
THC 4.187.700 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
50.019.750 56.068.650 14-06-2020