Seahorse Shipping

Seahorse Shipping

Người liên hệ: Ms Mai Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng toàn cầu giúp khách hàng mở rộng phạm vị kinh doanh với các dịch vụ chi...

Xem thêm >>
  • Số 5 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
  • 028 3848 8000
  • https://seahorseshipping.com/

Seahorse Shipping

2020-10-15 17:59

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Da Nang (Da Nang Port)
> Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
179.824.920 179.824.920 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
> Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
199.959.400 199.959.400 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
> Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
201.113.900 201.113.900 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
> Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
250.688.130 250.688.130 31-10-2020
Ghi chú:
discharge at PRINCE RUPERT, BC NEW YORK, NY LOS ANGELES, CA
Khác

Seahorse Shipping

2020-10-15 17:52

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Da Nang (Da Nang Port)
> Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
179.824.920 179.824.920 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
> Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
199.959.400 199.959.400 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
> Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
201.113.900 201.113.900 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
> Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
250.688.130 250.688.130 31-10-2020
Ghi chú:
discharge at PRINCE RUPERT, BC NEW YORK, NY LOS ANGELES, CA
Khác

Seahorse Shipping

2020-10-15 17:51

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Da Nang (Da Nang Port)
> Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
100.418.410 100.418.410 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
> Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
122.353.910 122.353.910 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
> Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
122.353.910 122.353.910 31-10-2020
Ghi chú:
discharge at PRINCE RUPERT, BC NEW YORK, NY LOS ANGELES, CA
Khác