Seahorse Shipping

Seahorse Shipping

Người liên hệ: Ms. Mai Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Seahorse Shipping

Người liên hệ: Ms. Mai Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng toàn cầu giúp khách hàng mở rộng phạm vị kinh doanh với các dịch vụ chính: Chuyên vận chuyển hàng lẻ đi Mỹ (Trực tiếp từ cảng Hải Phòng & Hồ...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Greer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Greer, Greenville, South Carolina, United States
40'GP Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
1.853.920₫
Chi tiết
EBS 926.960₫ / Cont
DOC 926.960₫ / Cont
139.044.000₫ 140.897.920₫ 31-12-2020
Ho Chi Minh
Greer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Greer, Greenville, South Carolina, United States
40'HQ Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
1.853.920₫
Chi tiết
EBS 926.960₫ / Cont
DOC 926.960₫ / Cont
139.044.000₫ 140.897.920₫ 31-12-2020
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Xin hỏi bạn có tàu chở THAN CỦI từ HCM đi Brazil ko ạ?

Seahorse Shipping

Ref #3704 | 18-12-2020 06:03

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Newark, Essex, New Jersey, United States
Cước: 139.044.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 15-01-2021
T/T: 35 Ngày
ETD: 9/1
Ghi chú: Chưa bao gồm Local charge
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Seahorse Shipping

Ref #3703 | 18-12-2020 06:00

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Charleston, Charleston, South Carolina, United States
Cước: 136.726.600₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 15-01-2021
T/T: 35 Ngày
ETD: 9/1
Ghi chú: Chưa bao gồm Local charge
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Tân Toàn Cầu

Tân Trần có cont 40 lạnh hcm đi Vanc ko nhỉ?

Seahorse Shipping

Ref #3702 | 18-12-2020 05:59

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Miami Beach, Miami-Dade, Florida, United States
Cước: 136.726.600₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 15-01-2021
T/T: 35 Ngày
ETD: 9/1
Ghi chú: Chưa bao gồm Local charge
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Pittsburgh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, United States
40'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
2.780.880₫
Chi tiết
EBS 926.960₫ / Cont
DOC 926.960₫ / Cont
SLF 926.960₫ / Cont
127.457.000₫ 130.237.880₫ 31-01-2021
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (Da Nang Port)
Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
179.824.920₫ 179.824.920₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
199.959.400₫ 199.959.400₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
201.113.900₫ 201.113.900₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
250.688.130₫ 250.688.130₫ 31-10-2020
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (Da Nang Port)
Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
179.824.920₫ 179.824.920₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
199.959.400₫ 199.959.400₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
201.113.900₫ 201.113.900₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
250.688.130₫ 250.688.130₫ 31-10-2020
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (Da Nang Port)
Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
100.418.410₫ 100.418.410₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
122.353.910₫ 122.353.910₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
122.353.910₫ 122.353.910₫ 31-10-2020
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (Da Nang Port)
New York
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
154.818.450₫ 154.818.450₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
New York
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
191.531.550₫ 191.531.550₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
New York
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
191.531.550₫ 191.531.550₫ 31-10-2020
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (Da Nang Port)
New Orleans
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
153.848.670₫ 153.848.670₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
New Orleans
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
171.096.900₫ 171.096.900₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
New Orleans
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
172.251.400₫ 172.251.400₫ 31-10-2020
Da Nang (Da Nang Port)
New Orleans
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
214.136.660₫ 214.136.660₫ 31-10-2020
 • Bình luận
 • Chia sẻ