Seahorse Shipping
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
6894 Ho Chi Minh
> Greer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Greer, Greenville, South Carolina, United States
40'GP Thứ 6 35 Ngày
1.853.920₫
Chi tiết
EBS 926.960₫
DOC 926.960₫
139.044.000₫ 140.897.920₫ 31-12-2020
6894 Ho Chi Minh
> Greer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Greer, Greenville, South Carolina, United States
40'HQ Thứ 6 35 Ngày
1.853.920₫
Chi tiết
EBS 926.960₫
DOC 926.960₫
139.044.000₫ 140.897.920₫ 31-12-2020
6888 Ho Chi Minh
> Pittsburgh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, United States
40'GP Thứ 7 35 Ngày
2.780.880₫
Chi tiết
EBS 926.960₫
DOC 926.960₫
SLF 926.960₫
127.457.000₫ 130.237.880₫ 31-01-2021
4920 Da Nang (Da Nang Port)
> Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
179.824.920₫ 179.824.920₫ 31-10-2020
4920 Da Nang (Da Nang Port)
> Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
199.959.400₫ 199.959.400₫ 31-10-2020
4920 Da Nang (Da Nang Port)
> Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
201.113.900₫ 201.113.900₫ 31-10-2020
4920 Da Nang (Da Nang Port)
> Oakland
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Oakland, Douglas, Oregon, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
250.688.130₫ 250.688.130₫ 31-10-2020
4919 Da Nang (Da Nang Port)
> Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
179.824.920₫ 179.824.920₫ 31-10-2020
4919 Da Nang (Da Nang Port)
> Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
199.959.400₫ 199.959.400₫ 31-10-2020
4919 Da Nang (Da Nang Port)
> Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
201.113.900₫ 201.113.900₫ 31-10-2020
  • Hiển thị