Seahorse Shipping

Seahorse Shipping

Người liên hệ: Ms. Mai Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
4919 Da Nang (Da Nang Port)
> Norfolk
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
250.688.130₫ 250.688.130₫ 31-10-2020
4918 Da Nang (Da Nang Port)
> Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
100.418.410₫ 100.418.410₫ 31-10-2020
4918 Da Nang (Da Nang Port)
> Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
122.353.910₫ 122.353.910₫ 31-10-2020
4918 Da Nang (Da Nang Port)
> Newark
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Newark, Essex, New Jersey, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 41 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
122.353.910₫ 122.353.910₫ 31-10-2020
4917 Da Nang (Da Nang Port)
> New York
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 35 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
154.818.450₫ 154.818.450₫ 31-10-2020
4917 Da Nang (Da Nang Port)
> New York
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 35 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
191.531.550₫ 191.531.550₫ 31-10-2020
4917 Da Nang (Da Nang Port)
> New York
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 35 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
191.531.550₫ 191.531.550₫ 31-10-2020
4916 Da Nang (Da Nang Port)
> New Orleans
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 35 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
153.848.670₫ 153.848.670₫ 31-10-2020
4916 Da Nang (Da Nang Port)
> New Orleans
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 35 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
171.096.900₫ 171.096.900₫ 31-10-2020
4916 Da Nang (Da Nang Port)
> New Orleans
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 35 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
172.251.400₫ 172.251.400₫ 31-10-2020
  • Hiển thị