Blue Vision International Transport Co., Ltd.

Blue Vision International Transport Co., Ltd.

Người liên hệ: Mr Công Tra Huỳnh

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 33 Le Quoc Hung, Ward 12, District 04
  • 84-083-941-5551

Blue Vision International Transport Co., Ltd.

2020-10-15 22:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CƯỚC TÀU ĐI COCHIN, INDIA 23.10.2020 Ref #2460
Ngày đăng: 15-10-2020
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Kochi, Kerala, India
Cước: 25.300.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 23-10-2020
T/T: 24 Ngày
ETD: 23.10.2020
Ghi chú:
THC 170USD, SEAL 9USD, BL 40USD ( MAX: 10X40HQ)
Khác

Blue Vision International Transport Co., Ltd.

2020-02-18 13:05

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
20'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
4.500.800
Bao gồm
DOC 928.000 VNĐ / B/L
SLF 208.800 VNĐ / Cont
THC 2.552.000 VNĐ / Cont
AMS 812.000 VNĐ / B/L
1.392.000 5.892.800 31-03-2020
Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.892.800
Bao gồm
DOC 928.000 VNĐ / B/L
SLF 208.800 VNĐ / Cont
THC 3.944.000 VNĐ / Cont
AMS 812.000 VNĐ / B/L
2.784.000 8.676.800 31-03-2020
Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.892.800
Bao gồm
DOC 928.000 VNĐ / B/L
SLF 208.800 VNĐ / Cont
THC 3.944.000 VNĐ / Cont
AMS 812.000 VNĐ / B/L
2.784.000 8.676.800 31-03-2020
Khác

Blue Vision International Transport Co., Ltd.

2020-02-18 13:02

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Shimizu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shimizu, Shizuoka, Japan
20'GP Thứ 4 10 Ngày
Đi thẳng
4.500.800
Bao gồm
DOC 928.000 VNĐ / B/L
SLF 208.800 VNĐ / Cont
THC 2.552.000 VNĐ / Cont
AMS 812.000 VNĐ / B/L
2.784.000 7.284.800 31-03-2020
Ho Chi Minh
> Shimizu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shimizu, Shizuoka, Japan
40'GP Thứ 4 10 Ngày
Đi thẳng
5.892.800
Bao gồm
DOC 928.000 VNĐ / B/L
SLF 208.800 VNĐ / Cont
THC 3.944.000 VNĐ / Cont
AMS 812.000 VNĐ / B/L
4.640.000 10.532.800 31-03-2020
Ho Chi Minh
> Shimizu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shimizu, Shizuoka, Japan
40'HQ Thứ 4 10 Ngày
Đi thẳng
5.892.800
Bao gồm
DOC 928.000 VNĐ / B/L
SLF 208.800 VNĐ / Cont
THC 3.944.000 VNĐ / Cont
AMS 812.000 VNĐ / B/L
4.640.000 10.532.800 31-03-2020
Khác