Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Contact person: Mr. LÂM NGUYỄN

Pos: nhân viên sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Contact person: Mr. LÂM NGUYỄN

Pos: nhân viên sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Chuyên vận chuyển nội địa và quốc tế.

See more >>
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Montreal, Quebec, Canada
Freight cost: ₫68,000,000/20GP
Expiry date: 14-08-2023
T/T: 35 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Booking on hand via HPL
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 72 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: New York, New York, New York, United States
Freight cost: ₫54,000,000/40HQ
Expiry date: 14-08-2023
T/T: 22 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Booking on hand via ONE
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 62 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: New York, New York, New York, United States
Freight cost: /
Expiry date: 15-04-2021
T/T: Days
ETD:
Notes:
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 734 Viewed
 • Show