Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Người liên hệ: Mr. LÂM NGUYỄN

Chức vụ: nhân viên sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Người liên hệ: Mr. LÂM NGUYỄN

Chức vụ: nhân viên sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chuyên vận chuyển nội địa và quốc tế.

Xem thêm >>
  • 170 Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh, phường 17, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +840****** Hiện số
  • https://projectshipping.vn/

Thông tin liên hệ

  • 170 Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh, phường 17, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +840****** Hiện số
  • https://projectshipping.vn/