Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Người liên hệ: Mr. LÂM NGUYỄN

Chức vụ: nhân viên sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Người liên hệ: Mr. LÂM NGUYỄN

Chức vụ: nhân viên sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chuyên vận chuyển nội địa và quốc tế.

Xem thêm >>

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #74406 | 26-05-2023 10:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
6.000.000₫
Chi tiết
THC 4.900.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
95.000.000₫ 101.000.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #74405 | 26-05-2023 10:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Chuyển tải
6.000.000₫
Chi tiết
THC 4.900.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
92.000.000₫ 98.000.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #74361 | 25-05-2023 14:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Cherokee, Texas, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.800.000₫
Chi tiết
THC 3.700.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
41.600.000₫ 46.400.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #74360 | 25-05-2023 14:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.800.000₫
Chi tiết
THC 3.700.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
41.600.000₫ 46.400.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #74359 | 25-05-2023 14:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.800.000₫
Chi tiết
THC 3.700.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
41.600.000₫ 46.400.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #74358 | 25-05-2023 14:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.800.000₫
Chi tiết
THC 3.700.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
41.600.000₫ 46.400.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #72865 | 09-05-2023 13:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Memphis
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Memphis, Hall, Texas, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
4.800.000₫
Chi tiết
THC 3.700.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
70.000.000₫ 74.800.000₫ 15-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #72864 | 09-05-2023 13:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
4.800.000₫
Chi tiết
THC 3.700.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
71.000.000₫ 75.800.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #72564 | 05-05-2023 14:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
3.600.000₫
Chi tiết
THC 2.500.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
36.000.000₫ 39.600.000₫ 15-05-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.800.000₫
Chi tiết
THC 3.700.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
48.000.000₫ 52.800.000₫ 15-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #72563 | 05-05-2023 14:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Hàng ngày 22 Ngày
Đi thẳng
3.600.000₫
Chi tiết
THC 2.500.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
36.000.000₫ 39.600.000₫ 15-05-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Hàng ngày 22 Ngày
Đi thẳng
4.800.000₫
Chi tiết
THC 3.700.000₫ / Cont
BILL 900.000₫ / Cont
SEAL 200.000₫ / Cont
48.000.000₫ 52.800.000₫ 15-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping
LÂM NGUYỄN (Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping)