Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Người liên hệ: Mr. LÂM NGUYỄN

Chức vụ: nhân viên sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Người liên hệ: Mr. LÂM NGUYỄN

Chức vụ: nhân viên sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chuyên vận chuyển nội địa và quốc tế.

Xem thêm >>
 • 170 Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh, phường 17, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +840****** Hiện số
 • https://projectshipping.vn/

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #95046 | 26-02-2024 17:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
4.597.250₫
Chi tiết
THC 3.230.500₫ / Cont
BILL 1.118.250₫ / Cont
SEAL 248.500₫ / Cont
64.610.000₫ 69.207.250₫ 19-03-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
6.088.250₫
Chi tiết
THC 4.721.500₫ / Cont
BILL 1.118.250₫ / Cont
SEAL 248.500₫ / Cont
74.550.000₫ 80.638.250₫ 19-03-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.880 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #93625 | 17-01-2024 16:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 27 Ngày
Đi thẳng
5.930.400₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
74.130.000₫ 80.060.400₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.256 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #93180 | 16-01-2024 10:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
5.913.600₫
Chi tiết
THC 4.558.400₫ / Cont
BILL 1.108.800₫ / Cont
SEAL 246.400₫ / Cont
120.736.000₫ 126.649.600₫ 21-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.622 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #93178 | 16-01-2024 10:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
5.913.600₫
Chi tiết
THC 4.558.400₫ / Cont
BILL 1.108.800₫ / Cont
SEAL 246.400₫ / Cont
120.736.000₫ 126.649.600₫ 21-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 46 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #93176 | 16-01-2024 10:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
5.913.600₫
Chi tiết
THC 4.558.400₫ / Cont
BILL 1.108.800₫ / Cont
SEAL 246.400₫ / Cont
120.736.000₫ 126.649.600₫ 21-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 149 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #92540 | 10-01-2024 09:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
5.887.200₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
93.214.000₫ 99.101.200₫ 14-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.487 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #92539 | 10-01-2024 09:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
5.887.200₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
93.214.000₫ 99.101.200₫ 14-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 111 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #89261 | 21-11-2023 17:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
20'GP Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
4.377.600₫
Chi tiết
THC 3.040.000₫ / Cont
BILL 1.094.400₫ / Cont
SEAL 243.200₫ / Cont
62.016.000₫ 66.393.600₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
5.836.800₫
Chi tiết
THC 4.499.200₫ / Cont
BILL 1.094.400₫ / Cont
SEAL 243.200₫ / Cont
75.392.000₫ 81.228.800₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 14.442 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #88116 | 08-11-2023 14:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Erie, New York, United States
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.411.800₫
Chi tiết
THC 3.063.750₫ / Cont
BILL 1.102.950₫ / Cont
SEAL 245.100₫ / Cont
44.118.000₫ 48.529.800₫ 24-11-2023
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Erie, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.882.400₫
Chi tiết
THC 4.534.350₫ / Cont
BILL 1.102.950₫ / Cont
SEAL 245.100₫ / Cont
53.922.000₫ 59.804.400₫ 24-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.199 Lượt xem

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #88115 | 08-11-2023 14:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.411.800₫
Chi tiết
THC 3.063.750₫ / Cont
BILL 1.102.950₫ / Cont
SEAL 245.100₫ / Cont
44.118.000₫ 48.529.800₫ 24-11-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.882.400₫
Chi tiết
THC 4.534.350₫ / Cont
BILL 1.102.950₫ / Cont
SEAL 245.100₫ / Cont
53.922.000₫ 59.804.400₫ 24-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 211 Lượt xem