Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Contact person: Mr. LÂM NGUYỄN

Pos: nhân viên sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Contact person: Mr. LÂM NGUYỄN

Pos: nhân viên sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Chuyên vận chuyển nội địa và quốc tế.

See more >>

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #95208 | 01-03-2024 15:25

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
20'GP Daily 35 Days
Transit
₫4,589,850
Detail:
THC ₫3,225,300 / Cont
BILL ₫1,116,450 / Cont
SEAL ₫248,100 / Cont
₫104,202,000 ₫108,791,850 14-03-2024
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'HQ Daily 35 Days
Transit
₫6,078,450
Detail:
THC ₫4,713,900 / Cont
BILL ₫1,116,450 / Cont
SEAL ₫248,100 / Cont
₫114,126,000 ₫120,204,450 14-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 21,137 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #95046 | 26-02-2024 17:19

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Daily 35 Days
Direct
₫4,597,250
Detail:
THC ₫3,230,500 / Cont
BILL ₫1,118,250 / Cont
SEAL ₫248,500 / Cont
₫64,610,000 ₫69,207,250 19-03-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Daily 35 Days
Direct
₫6,088,250
Detail:
THC ₫4,721,500 / Cont
BILL ₫1,118,250 / Cont
SEAL ₫248,500 / Cont
₫74,550,000 ₫80,638,250 19-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,908 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #93625 | 17-01-2024 16:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Daily 27 Days
Direct
₫5,930,400
Detail:
THC ₫4,571,350 / Cont
BILL ₫1,111,950 / Cont
SEAL ₫247,100 / Cont
₫74,130,000 ₫80,060,400 31-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 6,345 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #93180 | 16-01-2024 10:15

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'HQ Daily 35 Days
Direct
₫5,913,600
Detail:
THC ₫4,558,400 / Cont
BILL ₫1,108,800 / Cont
SEAL ₫246,400 / Cont
₫120,736,000 ₫126,649,600 21-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,645 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #93178 | 16-01-2024 10:15

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Daily 35 Days
Direct
₫5,913,600
Detail:
THC ₫4,558,400 / Cont
BILL ₫1,108,800 / Cont
SEAL ₫246,400 / Cont
₫120,736,000 ₫126,649,600 21-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 67 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #93176 | 16-01-2024 10:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Daily 35 Days
Direct
₫5,913,600
Detail:
THC ₫4,558,400 / Cont
BILL ₫1,108,800 / Cont
SEAL ₫246,400 / Cont
₫120,736,000 ₫126,649,600 21-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 199 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #92540 | 10-01-2024 09:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Daily 35 Days
Direct
₫5,887,200
Detail:
THC ₫4,538,050 / Cont
BILL ₫1,103,850 / Cont
SEAL ₫245,300 / Cont
₫93,214,000 ₫99,101,200 14-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,502 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #92539 | 10-01-2024 09:22

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Daily 35 Days
Direct
₫5,887,200
Detail:
THC ₫4,538,050 / Cont
BILL ₫1,103,850 / Cont
SEAL ₫245,300 / Cont
₫93,214,000 ₫99,101,200 14-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 142 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #89261 | 21-11-2023 17:12

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
20'GP Daily 35 Days
Transit
₫4,377,600
Detail:
THC ₫3,040,000 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
₫62,016,000 ₫66,393,600 30-11-2023
Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Daily 35 Days
Transit
₫5,836,800
Detail:
THC ₫4,499,200 / Cont
BILL ₫1,094,400 / Cont
SEAL ₫243,200 / Cont
₫75,392,000 ₫81,228,800 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 14,553 Viewed

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Ref #88116 | 08-11-2023 14:20

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Erie, New York, United States
20'GP Daily 25 Days
Direct
₫4,411,800
Detail:
THC ₫3,063,750 / Cont
BILL ₫1,102,950 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫44,118,000 ₫48,529,800 24-11-2023
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Erie, New York, United States
40'HQ Daily 25 Days
Direct
₫5,882,400
Detail:
THC ₫4,534,350 / Cont
BILL ₫1,102,950 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫53,922,000 ₫59,804,400 24-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8,208 Viewed