Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Contact person: Mr. LÂM NGUYỄN

Pos: nhân viên sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping

Contact person: Mr. LÂM NGUYỄN

Pos: nhân viên sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Chuyên vận chuyển nội địa và quốc tế.

See more >>

Info contact

  • 170 Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh, phường 17, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +840****** Show
  • https://projectshipping.vn/