CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Người liên hệ: Mr. Nam Trần

Chức vụ: sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Người liên hệ: Mr. Nam Trần

Chức vụ: sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 20 SÔNG THAO PHƯỜNG 2 QUẬN TÂN BÌNH
  • +84 +840357254137
  • www.newlookfreight.com
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK
Nam Trần (CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK)