CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Người liên hệ: Mr. Nam Trần

Chức vụ: sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Người liên hệ: Mr. Nam Trần

Chức vụ: sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #89967 | 07-12-2023 09:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
Refund 488.800
₫/cbm
-
1.197.560₫
Warehouse charge 391.040₫ / CBM
D/O 611.000₫ / Set
THC 122.200₫ / CBM
CIC 73.320₫ / CBM
708.760₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 39.565 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #82724 | 18-09-2023 12:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Door / CY
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 5/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
341.950
₫/cbm
2.931.000₫
Chi tiết
EXW CHARGE 2.931.000₫ / Shipment
1.147.975₫
D/O 610.625₫ / Set
THC 122.125₫ / CBM
CIC 48.850₫ / CBM
CFS 366.375₫ / CBM
4.420.925₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 25.079 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #82721 | 18-09-2023 11:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 6/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
Refund 195.400
₫/cbm
-
1.172.400₫
Warehouse charge 366.375₫ / CBM
D/O 610.625₫ / Set
THC 122.125₫ / CBM
CIC 73.275₫ / CBM
977.000₫ 15-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 262 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #49830 | 17-10-2022 15:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 9 Ngày
Đi thẳng
Refund 363.000
₫/cbm
-
1.185.800₫
D/O 605.000₫ / Set
THC 72.600₫ / CBM
cic 121.000₫ / CBM
CFS 387.200₫ / CBM
822.800₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 14.473 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #49818 | 17-10-2022 15:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Southampton
Ho Chi Minh
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 42 Ngày
Chuyển tải
1.815.000
₫/cbm
-
1.911.800₫
Warehouse charge 435.600₫ / CBM
D/O 726.000₫ / Set
THC 169.400₫ / CBM
CIC 96.800₫ / CBM
HDL 484.000₫ / Shipment
3.726.800₫ 15-11-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.158 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #49814 | 17-10-2022 15:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
5.275.600₫
Chi tiết
THC 2.904.000₫ / Cont
CIC 1.210.000₫ / Cont
CLN 193.600₫ / Cont
DO 968.000₫ / Cont
6.050.000₫ 11.325.600₫ 27-10-2022
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
8.034.400₫
Chi tiết
THC 4.356.000₫ / Cont
CIC 2.420.000₫ / Cont
CLN 290.400₫ / Cont
DO 968.000₫ / Cont
7.260.000₫ 15.294.400₫ 27-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 924 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #49633 | 14-10-2022 16:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 4 Ngày
Đi thẳng
5.275.600₫
Chi tiết
THC 2.904.000₫ / Cont
CIC 1.210.000₫ / Cont
CLN 193.600₫ / Cont
DO 968.000₫ / Cont
968.000₫ 6.243.600₫ 31-10-2022
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 4 Ngày
Đi thẳng
8.034.400₫
Chi tiết
THC 4.356.000₫ / Cont
CIC 2.420.000₫ / Cont
CLN 290.400₫ / Cont
DO 968.000₫ / Cont
1.452.000₫ 9.486.400₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.234 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #49629 | 14-10-2022 16:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Door / CFS
Hàng thường
Thứ 5/ Thứ 7/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
338.800
₫/cbm
3.146.000₫
Chi tiết
EXW CHARGE 3.146.000₫ / Shipment
1.137.400₫
D/O 605.000₫ / Set
THC 121.000₫ / CBM
CFS 48.400₫ / CBM
CIC 363.000₫ / CBM
4.622.200₫ 30-11-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.981 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #49627 | 14-10-2022 16:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 5/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
Refund 242.000
₫/cbm
-
1.185.800₫
D/O 605.000₫ / Set
THC 121.000₫ / CBM
CIC 72.600₫ / CBM
CFS 387.200₫ / CBM
943.800₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 399 Lượt xem

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA NEW LOOK

Ref #49624 | 14-10-2022 16:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
Refund 363.000
₫/cbm
-
1.185.800₫
THC 121.000₫ / CBM
CIC 72.600₫ / CBM
CFS 387.200₫ / CBM
DO 605.000₫ / Set
822.800₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 354 Lượt xem