FAST LOGISTICS & TRADING CO., LTD

FAST LOGISTICS & TRADING CO., LTD

Người liên hệ: Mr KENNY NGUYEN

Chức vụ: BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5
1 Đánh giá

Giới thiệu

Là một trong những nhà giao nhận vận tải tại Việt Nam, chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ hậu cần & hải q...

Xem thêm >>
  • 37 HOANG DIEU, WARD 12, DISTRICT 4, HCMC
  • 02822536343
  • www.fastlogvn.com

FAST LOGISTICS & TRADING CO., LTD

2020-10-16 14:10

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
20'GP Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
3.957.600
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 2.793.600 VNĐ
13.968.000 17.925.600 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'GP Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
5.354.400
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 4.190.400 VNĐ
24.444.000 29.798.400 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'HQ Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
5.354.400
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 4.190.400 VNĐ
24.444.000 29.798.400 31-10-2020
Khác

FAST LOGISTICS & TRADING CO., LTD

2020-10-16 14:08

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
3.957.600
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 2.793.600 VNĐ
23.280 3.980.880 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
5.354.400
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 4.190.400 VNĐ
23.280 5.377.680 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
5.354.400
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 4.190.400 VNĐ
23.280 5.377.680 31-10-2020
Khác

FAST LOGISTICS & TRADING CO., LTD

2020-10-16 14:07

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
3.957.600
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 2.793.600 VNĐ
23.280 3.980.880 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.354.400
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 4.190.400 VNĐ
23.280 5.377.680 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.354.400
Bao gồm
DOC 931.200 VNĐ / Cont
SLF 232.800 VNĐ / Cont
THC 4.190.400 VNĐ
23.280 5.377.680 31-10-2020
Khác