WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #14108 | 13-04-2023 11:41

country

HOT PROMOTION CHINA- HCM

Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: FOR SHIPMENT <3 CBM
  • Bình luận
  • Chia sẻ
WORLD LINK LOGISTICS JSC
Vuong Huynh (WORLD LINK LOGISTICS JSC)