WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Giới thiệu

  • LẦU 5, 163 HAI BÀ TRƯNG, P6, Q3, HCM
  • +84 906320889
  • https://phaata.com/100000000000405
WORLD LINK LOGISTICS JSC
Vuong Huynh (WORLD LINK LOGISTICS JSC)