WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • LẦU 5, 163 HAI BÀ TRƯNG, P6, Q3, HCM
 • +84 0906320889

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #66119 | 20-03-2023 09:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.887.500₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
DO 950.000₫ / Cont
CLN 356.250₫ / Cont
EMF 593.750₫ / Cont
handling 475.000₫ / Cont
5.937.500₫ 12.825.000₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #65976 | 18-03-2023 09:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Naples
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Naples, Napoli, Campania, Italy
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
4.920.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
ENS 840.000₫ / Cont
50.400.000₫ 55.320.000₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Xingang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5/ Thứ 7 10 Ngày
Đi thẳng
6.694.800₫
Chi tiết
THC 2.869.200₫ / Cont
BILL 956.400₫ / Cont
CiC 1.434.600₫ / Cont
EMF 597.750₫ / Cont
Handling 478.200₫ / Cont
Cleaning 358.650₫ / Cont
8.368.500₫ 15.063.300₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
6.694.800₫
Chi tiết
THC 4.542.900₫ / Cont
BILL 1.075.950₫ / Cont
SEAL 239.100₫ / Cont
AMS 836.850₫ / Cont
33.474.000₫ 40.168.800₫ 18-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CY
Hàng thường
Thứ 2/ Thứ 7/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
0
Chi tiết
THC 0₫ / CBM
AMS 0₫ / Set
CFS 0₫ / CBM
Bill fee 0₫ / Set
Fuel surcharge 0₫ / CBM
144.460₫
DDC 13.980₫ / CBM
Handling charge 23.300₫ / Shipment
Warehouse charge 37.280₫ / CBM
D/O 69.900₫ / Set
144.460₫ 31-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.287.500₫
Chi tiết
DOC 940.000₫ / B/L
cic 1.175.000₫ / Cont
Cleaning fee 235.000₫ / Cont
THC 2.702.500₫ / Cont
Handling 235.000₫ / B/L
1.880.000₫ 7.167.500₫ 15-12-2022
Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
7.990.000₫
Chi tiết
DOC 940.000₫ / B/L
cic 2.350.000₫ / Cont
Cleaning fee 352.500₫ / Cont
THC 4.112.500₫ / Cont
Handling 235.000₫ / B/L
3.525.000₫ 11.515.000₫ 15-12-2022
Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
7.990.000₫
Chi tiết
DOC 940.000₫ / B/L
cic 2.350.000₫ / Cont
Cleaning fee 352.500₫ / Cont
THC 4.112.500₫ / Cont
Handling 235.000₫ / B/L
3.525.000₫ 11.515.000₫ 15-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
5.220.000₫
Chi tiết
THC 2.668.000₫ / Cont
BILL 928.000₫ / Cont
CIC 1.160.000₫ / Cont
Cleaning fee 232.000₫ / Cont
Handling 232.000₫ / Cont
1.160.000₫ 6.380.000₫ 15-12-2022
Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.888.000₫
Chi tiết
THC 4.060.000₫ / Cont
BILL 928.000₫ / Cont
CIC 2.320.000₫ / Cont
Cleaning fee 348.000₫ / Cont
Handling 232.000₫ / Cont
2.320.000₫ 10.208.000₫ 15-12-2022
Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.888.000₫
Chi tiết
THC 4.060.000₫ / Cont
BILL 928.000₫ / Cont
CIC 2.320.000₫ / Cont
Cleaning fee 348.000₫ / Cont
Handling 232.000₫ / Cont
2.320.000₫ 10.208.000₫ 15-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Door / CFS
Thứ 5/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
232.000₫
/cbm
2.784.000₫
Chi tiết
EXWORK 2.784.000₫ / Shipment
1.508.000₫
Handling charge 232.000₫ / Shipment
D/O 696.000₫ / Set
THC 139.200₫ / CBM
CFS 371.200₫ / CBM
CIC 69.600₫ / CBM
4.524.000₫ 31-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Door / CFS
Thứ 5/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
232.000₫
/cbm
2.784.000₫
Chi tiết
EXWORK 2.784.000₫ / Shipment
1.647.200₫
Handling charge 232.000₫ / Shipment
D/O 812.000₫ / Set
THC 139.200₫ / CBM
CFS 371.200₫ / CBM
CIC 92.800₫ / CBM
4.663.200₫ 30-06-2021
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
5.220.000₫
Chi tiết
THC 2.668.000₫ / Cont
BILL 928.000₫ / Cont
CIC 1.160.000₫ / Cont
Cleaning fee 232.000₫ / Cont
Handling 232.000₫ / Cont
6.728.000₫ 11.948.000₫ 23-06-2021
Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.888.000₫
Chi tiết
THC 4.060.000₫ / Cont
BILL 928.000₫ / Cont
CIC 2.320.000₫ / Cont
Cleaning fee 348.000₫ / Cont
Handling 232.000₫ / Cont
12.760.000₫ 20.648.000₫ 23-06-2021
Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.888.000₫
Chi tiết
THC 4.060.000₫ / Cont
BILL 928.000₫ / Cont
CIC 2.320.000₫ / Cont
Cleaning fee 348.000₫ / Cont
Handling 232.000₫ / Cont
12.760.000₫ 20.648.000₫ 23-06-2021
 • Bình luận
 • Chia sẻ
WORLD LINK LOGISTICS JSC
Vuong Huynh (WORLD LINK LOGISTICS JSC)