WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Long Beach
Ba Ria-Vung Tau (Petec Cai Mep Oil Terminal)
Long Beach, Los Angeles, California, United States
Ba Ria-Vung Tau (Petec Cai Mep Oil Terminal), Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
4.850.300₫
Chi tiết
THC 2.839.200₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
AMS 828.100₫ / Cont
26.262.600₫ 31.112.900₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.729 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Harrison, Mississippi, United States
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
6.377.400₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
ams 708.600₫ / Cont
24.801.000₫ 31.178.400₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 260 Lượt xem

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #69652 | 12-04-2023 09:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
12.760.200₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
BILL 1.063.350₫ / Cont
EMF 708.900₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
HANDLING 236.300₫ / Cont
CLEANING FEE 472.600₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
12.760.200₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.262 Lượt xem

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #68990 | 06-04-2023 15:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2/ Thứ 7/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
5.550.700₫
Chi tiết
THC 4.369.700₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
236.200₫ 5.786.900₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.937 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
708.600₫
D/O 708.600₫ / Set
708.600₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 60.223 Lượt xem

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #14108 | 13-04-2023 11:41

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: FOR SHIPMENT <3 CBM
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 692 Lượt xem

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #14107 | 13-04-2023 11:41

country
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 4 Ngày
ETD:
Ghi chú: FOR SHIPMENT <3 CBM
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 615 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
6.498.250₫
Chi tiết
THC 4.489.700₫ / Cont
BILL 1.063.350₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
AMS 708.900₫ / Cont
29.537.500₫ 36.035.750₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 647 Lượt xem

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #66119 | 20-03-2023 09:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.887.500₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
DO 950.000₫ / Cont
CLN 356.250₫ / Cont
EMF 593.750₫ / Cont
handling 475.000₫ / Cont
5.937.500₫ 12.825.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 130 Lượt xem

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #65976 | 18-03-2023 09:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Naples
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Naples, Napoli, Campania, Italy
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
4.920.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
ENS 840.000₫ / Cont
50.400.000₫ 55.320.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 12.094 Lượt xem