WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
70380 Long Beach
> Ba Ria-Vung Tau (Petec Cai Mep Oil Terminal)
Long Beach, Los Angeles, California, United States
Ba Ria-Vung Tau (Petec Cai Mep Oil Terminal), Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
4.850.300₫
Chi tiết
THC 2.839.200₫
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
AMS 828.100₫
26.262.600₫ 31.112.900₫ 30-04-2023
70087 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Harrison, Mississippi, United States
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
6.377.400₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
ams 708.600₫
24.801.000₫ 31.178.400₫ 30-04-2023
69652 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 4 Ngày
12.760.200₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫
BILL 1.063.350₫
EMF 708.900₫
CIC 5.671.200₫
HANDLING 236.300₫
CLEANING FEE 472.600₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
12.760.200₫ 30-04-2023
68990 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2/ Thứ 7/ Chủ nhật 4 Ngày
5.550.700₫
Chi tiết
THC 4.369.700₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
236.200₫ 5.786.900₫ 30-04-2023
69860 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 30 Ngày
6.498.250₫
Chi tiết
THC 4.489.700₫
BILL 1.063.350₫
SEAL 236.300₫
AMS 708.900₫
29.537.500₫ 36.035.750₫ 30-04-2023
66119 Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Thứ 7 7 Ngày
6.887.500₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫
DO 950.000₫
CLN 356.250₫
EMF 593.750₫
handling 475.000₫
5.937.500₫ 12.825.000₫ 31-03-2023
65976 Ho Chi Minh
> Naples
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Naples, Napoli, Campania, Italy
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 30 Ngày
4.920.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫
BILL 960.000₫
SEAL 240.000₫
ENS 840.000₫
50.400.000₫ 55.320.000₫ 31-03-2023
65973 Xingang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5/ Thứ 7 10 Ngày
6.694.800₫
Chi tiết
THC 2.869.200₫
BILL 956.400₫
CiC 1.434.600₫
EMF 597.750₫
Handling 478.200₫
Cleaning 358.650₫
8.368.500₫ 15.063.300₫ 31-03-2023
64547 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 30 Ngày
6.694.800₫
Chi tiết
THC 4.542.900₫
BILL 1.075.950₫
SEAL 239.100₫
AMS 836.850₫
33.474.000₫ 40.168.800₫ 18-03-2023
56862 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 6 Ngày
5.287.500₫
Chi tiết
DOC 940.000₫
cic 1.175.000₫
Cleaning fee 235.000₫
THC 2.702.500₫
Handling 235.000₫
1.880.000₫ 7.167.500₫ 15-12-2022
  • Hiển thị