WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. Vuong Huynh

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

WORLD LINK LOGISTICS JSC

WORLD LINK LOGISTICS JSC

Ref #68962 | 06-04-2023 14:40

country

Dịch vụ vận chuyển | Shanghai - Ho Chi Minh (Cat Lai) | China-Vietnam (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
708.600₫
D/O 708.600₫ / Set
708.600₫ 30-04-2023
  • Bình luận
  • Chia sẻ
WORLD LINK LOGISTICS JSC
Vuong Huynh (WORLD LINK LOGISTICS JSC)