TTHQSaiGon

TTHQSaiGon

Người liên hệ: Mr. Khắc Võ

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
95150 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
5.591.250₫
Chi tiết
THC 2.982.000₫
CIC 1.242.500₫
D/O 1.118.250₫
cleaning fee 248.500₫
9.443.000₫ 15.034.250₫ 15-03-2024
95150 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
8.449.000₫
Chi tiết
THC 4.473.000₫
CIC 2.485.000₫
D/O 1.118.250₫
cleaning fee 372.750₫
9.443.000₫ 17.892.000₫ 15-03-2024
85413 Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
2.577.225₫
Chi tiết
D/O 1.104.525₫
CIC 1.227.250₫
Cleaning fee 245.450₫
24.545₫ 2.601.770₫ 31-10-2023
82796 Xiamen
> Hai Phong (Hai Phong Port)
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
6.745.750₫
Chi tiết
DO 1.103.850₫
THC 2.943.600₫
CIC 2.453.000₫
cleaning fee 245.300₫
490.600₫ 7.236.350₫ 30-09-2023
82796 Xiamen
> Hai Phong (Hai Phong Port)
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
10.793.200₫
Chi tiết
DO 1.103.850₫
THC 4.415.400₫
CIC 4.906.000₫
cleaning fee 367.950₫
981.200₫ 11.774.400₫ 30-09-2023
82090 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 7 Ngày
4.239.375₫
Chi tiết
THC 2.907.000₫
BILL 1.090.125₫
SEAL 242.250₫
484.500₫ 4.723.875₫ 30-09-2023
82090 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 7 Ngày
5.692.875₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫
BILL 1.090.125₫
SEAL 242.250₫
1.453.500₫ 7.146.375₫ 30-09-2023
82089 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shekou
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 5 Ngày
4.239.375₫
Chi tiết
THC 2.907.000₫
BILL 1.090.125₫
SEAL 242.250₫
24.225₫ 4.263.600₫ 30-09-2023
82089 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shekou
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 5 Ngày
5.692.875₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫
BILL 1.090.125₫
SEAL 242.250₫
24.225₫ 5.717.100₫ 30-09-2023
82088 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jakarta Selatan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta Selatan, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 6 Ngày
4.239.375₫
Chi tiết
THC 2.907.000₫
BILL 1.090.125₫
SEAL 242.250₫
3.391.500₫ 7.630.875₫ 30-09-2023
  • Hiển thị