TTHQSaiGon

TTHQSaiGon

Contact person: Mr. Khắc Võ

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

TTHQSaiGon

Contact person: Mr. Khắc Võ

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

TTHQSaiGon hổ trợ các dịch vụ: - Vận chuyển quốc tế: các tuyến châu Á, tuyến Châu Âu,... - Vận chuyển nội địa: trucking và đường biển. - Thủ tục hải quan: xin giấy phép nhập khẩu (thịt đôn...

See more >>
  • 261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • +840****** Show
  • tthqsaigon.net
TTHQSaiGon

TTHQSaiGon

Ref #95150 | 28-02-2024 14:34

country

Shipping service | Qingdao - Ho Chi Minh (Cat Lai) | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Tue/ Thu/ Sat 7 Days
Direct
₫5,591,250
Detail:
THC ₫2,982,000 / Cont
CIC ₫1,242,500 / Cont
D/O ₫1,118,250 / Cont
cleaning fee ₫248,500 / Cont
₫9,443,000 ₫15,034,250 15-03-2024
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Tue/ Thu/ Sat 7 Days
Direct
₫8,449,000
Detail:
THC ₫4,473,000 / Cont
CIC ₫2,485,000 / Cont
D/O ₫1,118,250 / Cont
cleaning fee ₫372,750 / Cont
₫9,443,000 ₫17,892,000 15-03-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 2,403 Viewed