Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>

Contact


Info contact

  • 5 Đống Đa, P2, Tân Bình
  • +84 909878778
  • https://app.phaata.com/phaata-5187
Cty TNHH Không Hải Vận
Thư Nguyễn (Cty TNHH Không Hải Vận)
=