Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Người liên hệ: Mr. Thư Nguyễn

Chức vụ: Sales manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Người liên hệ: Mr. Thư Nguyễn

Chức vụ: Sales manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

Xem thêm >>

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #64590 | 05-03-2023 18:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
8.248.950₫
Chi tiết
THC 3.466.950₫ / Cont
BILL 956.400₫ / B/L
CIC 2.869.200₫ / Cont
HANDLING 956.400₫ / B/L
1.195.500₫ 9.444.450₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.970 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'RF Thứ 5 15 Ngày
Đi thẳng
7.173.000₫
Chi tiết
THC 5.977.500₫ / Cont
BILL 956.400₫ / B/L
SEAL 239.100₫ / Cont
52.602.000₫ 59.775.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 538 Lượt xem

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #63079 | 19-02-2023 20:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
6.221.800₫
Chi tiết
THC 2.991.250₫ / Cont
BILL 957.200₫ / B/L
CIC 1.435.800₫ / Cont
HANDLING 837.550₫ / Cont
1.196.500₫ 7.418.300₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.749 Lượt xem

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #61906 | 04-02-2023 10:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
40'HQ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
7.912.700₫
Chi tiết
THC 5.786.900₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
ENS 944.800₫ / Cont
17.715.000₫ 25.627.700₫ 28-02-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.546 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 23 Ngày
Đi thẳng
6.835.950₫
Chi tiết
THC 4.598.730₫ / Cont
BILL 994.320₫ / B/L
SEAL 248.580₫ / Cont
AMS 994.320₫ / B/L
33.061.140₫ 39.897.090₫ 15-12-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 639 Lượt xem

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46125 | 27-09-2022 14:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 4 25 Ngày
Đi thẳng
4.173.750₫
Chi tiết
THC 2.981.250₫ / Cont
BILL 954.000₫ / B/L
SEAL 238.500₫ / Cont
50.085.000₫ 54.258.750₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.140 Lượt xem

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46118 | 27-09-2022 14:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4 35 Ngày
Đi thẳng
5.604.750₫
Chi tiết
THC 3.458.250₫ / Cont
BILL 954.000₫ / B/L
SEAL 238.500₫ / Cont
AMS 954.000₫ / B/L
107.325.000₫ 112.929.750₫ 14-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 249 Lượt xem

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46116 | 27-09-2022 14:27

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4 35 Ngày
Đi thẳng
6.558.750₫
Chi tiết
THC 4.412.250₫ / Cont
BILL 954.000₫ / B/L
SEAL 238.500₫ / Cont
AMS 954.000₫ / B/L
155.025.000₫ 161.583.750₫ 14-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 576 Lượt xem

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #44873 | 21-09-2022 11:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Thứ 4 3 Ngày
Đi thẳng
119.050
₫/cbm
-
2.642.910₫
Handling charge 952.400₫ / Shipment
D/O 952.400₫ / Set
THC 166.670₫ / CBM
CFS 404.770₫ / CBM
CIC 166.670₫ / CBM
2.761.960₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.982 Lượt xem

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #43446 | 13-09-2022 11:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5 28 Ngày
Đi thẳng
7.337.700₫
Chi tiết
THC 4.378.950₫ / Cont
BILL 946.800₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
80.478.000₫ 87.815.700₫ 30-09-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.694 Lượt xem