Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Người liên hệ: Mr. Thư Nguyễn

Chức vụ: Sales manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
64590 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
8.248.950₫
Chi tiết
THC 3.466.950₫
BILL 956.400₫
CIC 2.869.200₫
HANDLING 956.400₫
1.195.500₫ 9.444.450₫ 31-03-2023
64588 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'RF Thứ 5 15 Ngày
7.173.000₫
Chi tiết
THC 5.977.500₫
BILL 956.400₫
SEAL 239.100₫
52.602.000₫ 59.775.000₫ 31-03-2023
63079 Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
6.221.800₫
Chi tiết
THC 2.991.250₫
BILL 957.200₫
CIC 1.435.800₫
HANDLING 837.550₫
1.196.500₫ 7.418.300₫ 31-03-2023
61906 Ho Chi Minh
> Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
40'HQ Thứ 6 8 Ngày
7.912.700₫
Chi tiết
THC 5.786.900₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
ENS 944.800₫
17.715.000₫ 25.627.700₫ 28-02-2023
56193 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 23 Ngày
6.835.950₫
Chi tiết
THC 4.598.730₫
BILL 994.320₫
SEAL 248.580₫
AMS 994.320₫
33.061.140₫ 39.897.090₫ 15-12-2022
46125 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 4 25 Ngày
4.173.750₫
Chi tiết
THC 2.981.250₫
BILL 954.000₫
SEAL 238.500₫
50.085.000₫ 54.258.750₫ 31-10-2022
46118 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4 35 Ngày
5.604.750₫
Chi tiết
THC 3.458.250₫
BILL 954.000₫
SEAL 238.500₫
AMS 954.000₫
107.325.000₫ 112.929.750₫ 14-10-2022
46116 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4 35 Ngày
6.558.750₫
Chi tiết
THC 4.412.250₫
BILL 954.000₫
SEAL 238.500₫
AMS 954.000₫
155.025.000₫ 161.583.750₫ 14-10-2022
43446 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5 28 Ngày
7.337.700₫
Chi tiết
THC 4.378.950₫
BILL 946.800₫
SEAL 236.700₫
AMS 946.800₫
TELEX 828.450₫
80.478.000₫ 87.815.700₫ 30-09-2022
43148 Ho Chi Minh
> Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Thứ 4 10 Ngày
6.396.300₫
Chi tiết
THC 2.961.250₫
BILL 947.600₫
SEAL 236.900₫
EBS 1.421.400₫
TELEX 829.150₫
2.369.000₫ 8.765.300₫ 30-09-2022
  • Hiển thị