Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Người liên hệ: Mr. Thư Nguyễn

Chức vụ: Sales manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Người liên hệ: Mr. Thư Nguyễn

Chức vụ: Sales manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Cước: 86.830.000₫/40RF
Hiệu lực đến: 31-03-2022
T/T: 10 Ngày
ETD: 28/3/2022
Ghi chú:
0909878778
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 120 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Jacksonville, Athens, Ohio, United States
Cước: /
Hiệu lực đến: 20-04-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 648 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Boston, Erie, New York, United States
Cước: /
Hiệu lực đến: 20-04-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 631 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States
Cước: /
Hiệu lực đến: 20-04-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 628 Lượt xem
 • Hiển thị