Cty TNHH Không Hải Vận

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Freight cost: ₫86,830,000/40RF
Expiry date: 31-03-2022
T/T: 10 Days
ETD: 28/3/2022
Notes:
0909878778
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 120 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Jacksonville, Athens, Ohio, United States
Freight cost: /
Expiry date: 20-04-2021
T/T: Days
ETD:
Notes:
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 648 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Boston, Erie, New York, United States
Freight cost: /
Expiry date: 20-04-2021
T/T: Days
ETD:
Notes:
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 631 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States
Freight cost: /
Expiry date: 20-04-2021
T/T: Days
ETD:
Notes:
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 628 Viewed
 • Show