Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #8835 | 24-03-2022 14:13

country

BÁO GIÁ HÀNG LẠNH 40RF HCM-QINGDAO CHO HÀNG THỦY HẢI SẢN HOẶC HÀNG ĐÔNG LẠNH

Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Freight cost: ₫86,830,000/40RF
Expiry date: 31-03-2022
T/T: 10 Days
ETD: 28/3/2022
Notes: 0909878778
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 123 Viewed