Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46125 | 27-09-2022 14:36

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Wed 25 Days
Direct
₫4,173,750
Detail:
THC ₫2,981,250 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
₫50,085,000 ₫54,258,750 31-10-2022

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46118 | 27-09-2022 14:29

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Wed 35 Days
Direct
₫5,604,750
Detail:
THC ₫3,458,250 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
AMS ₫954,000 / B/L
₫107,325,000 ₫112,929,750 14-10-2022

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46116 | 27-09-2022 14:27

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Wed 35 Days
Direct
₫6,558,750
Detail:
THC ₫4,412,250 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
AMS ₫954,000 / B/L
₫155,025,000 ₫161,583,750 14-10-2022

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #44873 | 21-09-2022 11:40

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Wed 3 Days
Direct
₫119,050
per CBM
-
₫2,642,910
Handling charge ₫952,400 / Shipment
D/O ₫952,400 / Set
THC ₫166,670 / CBM
CFS ₫404,770 / CBM
CIC ₫166,670 / CBM
₫2,761,960 31-10-2022

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #43446 | 13-09-2022 11:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thu 28 Days
Direct
₫7,337,700
Detail:
THC ₫4,378,950 / Cont
BILL ₫946,800 / B/L
SEAL ₫236,700 / Cont
AMS ₫946,800 / B/L
TELEX ₫828,450 / B/L
₫80,478,000 ₫87,815,700 30-09-2022

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #43148 | 12-09-2022 10:02

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Wed 10 Days
Direct
₫6,396,300
Detail:
THC ₫2,961,250 / Cont
BILL ₫947,600 / B/L
SEAL ₫236,900 / Cont
EBS ₫1,421,400 / Cont
TELEX ₫829,150 / B/L
₫2,369,000 ₫8,765,300 30-09-2022

Chúc ace một tuần vui vẻ, tràn đầy năng lượng:????????VẬN CHUYỂN TA - CHUYÊN VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA????????⛴ Vận chuyển DOOR TO DOOR (HCM đi các tỉnh miền Bắc,Trung và ngược lại)⛴ Trucking Kéo xe container???????? Vận chuyển đường biển CY-CY ( HCM- HP, Quảng Nam,Đà Nẵng, Nghệ An và ngược lại)Mr Thanh ????(zalo): 0917 835 837-0985 798 747✈️✈️VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA -KẾT NỐI THÀNH CÔNG ????????

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #42524 | 07-09-2022 11:10

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Wed 35 Days
Direct
₫7,340,800
Detail:
THC ₫4,380,800 / Cont
BILL ₫947,200 / B/L
SEAL ₫236,800 / Cont
AMS ₫947,200 / B/L
TLX ₫828,800 / B/L
₫189,440,000 ₫196,780,800 30-09-2022

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #41850 | 31-08-2022 14:08

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Nansha
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thu 7 Days
Transit
Freight cost included
-
₫2,497,360
Handling charge ₫824,600 / Shipment
D/O ₫942,400 / Set
THC ₫164,920 / CBM
CFS ₫400,520 / CBM
CIC ₫164,920 / CBM
₫2,497,360 30-09-2022

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #41590 | 30-08-2022 14:06

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thu 35 Days
Direct
₫7,306,700
Detail:
THC ₫4,360,450 / Cont
BILL ₫942,800 / B/L
SEAL ₫235,700 / Cont
AMS ₫942,800 / B/L
TELEX ₫824,950 / B/L
₫207,416,000 ₫214,722,700 30-09-2022

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #40801 | 24-08-2022 10:25

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Wed 10 Days
Direct
₫6,246,050
Detail:
THC ₫2,946,250 / Cont
BILL ₫942,800 / B/L
CIC ₫1,414,200 / Cont
HANDLING ₫942,800 / B/L
₫2,357,000 ₫8,603,050 30-09-2022
Cty TNHH Không Hải Vận
Thư Nguyễn (Cty TNHH Không Hải Vận)
=