Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #64588 | 05-03-2023 18:28

country

Shipping service | Ho Chi Minh (Cat Lai) - Jebel Ali | Vietnam-United Arab Emirates (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'RF Thu 15 Days
Direct
₫7,173,000
Detail:
THC ₫5,977,500 / Cont
BILL ₫956,400 / B/L
SEAL ₫239,100 / Cont
₫52,602,000 ₫59,775,000 31-03-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 523 Viewed