Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #63079 | 19-02-2023 20:43

country

Shipping service | Ningbo - Ho Chi Minh (Cat Lai) | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Wed 7 Days
Direct
₫6,221,800
Detail:
THC ₫2,991,250 / Cont
BILL ₫957,200 / B/L
CIC ₫1,435,800 / Cont
HANDLING ₫837,550 / Cont
₫1,196,500 ₫7,418,300 31-03-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 3,744 Viewed