Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #44873 | 21-09-2022 11:40

country

Shipping service | Bangkok - Ho Chi Minh (Cat Lai) | Thailand-Vietnam (LCL)

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Wed 3 Days
Direct
119,050
₫/cbm
-
₫2,642,910
Handling charge ₫952,400 / Shipment
D/O ₫952,400 / Set
THC ₫166,670 / CBM
CFS ₫404,770 / CBM
CIC ₫166,670 / CBM
₫2,761,960 31-10-2022
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 11,982 Viewed