Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #46116 | 27-09-2022 14:27

country

Shipping service | Ho Chi Minh - New York | Vietnam-United States (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Wed 35 Days
Direct
₫6,558,750
Detail:
THC ₫4,412,250 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
AMS ₫954,000 / B/L
₫155,025,000 ₫161,583,750 14-10-2022
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 576 Viewed