Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cty TNHH Không Hải Vận

Contact person: Mr. Thư Nguyễn

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Cty liên doanh Hongkong, thế mạnh hàng Châu Á và các hàng dự án, thành lập được 13 năm

See more >>
Cty TNHH Không Hải Vận

Cty TNHH Không Hải Vận

Ref #61906 | 04-02-2023 10:45

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Xingang | Vietnam-China (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
40'HQ Fri 8 Days
Direct
₫7,912,700
Detail:
THC ₫5,786,900 / Cont
BILL ₫944,800 / Cont
SEAL ₫236,200 / Cont
ENS ₫944,800 / Cont
₫17,715,000 ₫25,627,700 28-02-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 11,546 Viewed