THIEN PHAT TRANS.,JSC

THIEN PHAT TRANS.,JSC

Người liên hệ: Ms. EMMA TRAN

Chức vụ: sales support

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
77762 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Hamburg
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 5 20 Ngày
4.982.560₫
Chi tiết
THC 3.099.200₫
BILL 834.400₫
SEAL 214.560₫
ens 834.400₫
19.072.000₫ 24.054.560₫ 31-07-2023
62048 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 35 Ngày
7.446.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
ams 945.600₫
Telex 827.400₫
35.460.000₫ 42.906.600₫ 28-02-2023
61051 Bangkok
> Hai Phong
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 7 5 Ngày
5.413.560₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 212.760₫
3.546.000₫ 8.959.560₫ 31-01-2023
60829 Hai Phong
> Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 4 18 Ngày
6.004.560₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 212.760₫
Telex 591.000₫
16.548.000₫ 22.552.560₫ 31-01-2023
59988 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'RF Thứ 2 2 Ngày
6.907.800₫
Chi tiết
THC 5.716.800₫
BILL 952.800₫
SEAL 238.200₫
11.433.600₫ 18.341.400₫ 15-01-2023
58676 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Buenos Aires
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
20'GP Thứ 3 35 Ngày
4.231.500₫
Chi tiết
THC 3.022.500₫
BILL 967.200₫
SEAL 241.800₫
41.106.000₫ 45.337.500₫ 18-01-2023
58669 Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
20'GP Thứ 7 35 Ngày
4.207.320₫
Chi tiết
THC 3.022.500₫
BILL 967.200₫
SEAL 217.620₫
60.450.000₫ 64.657.320₫ 31-12-2022
57885 Ho Chi Minh
> Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 6 35 Ngày
5.518.900₫
Chi tiết
THC 4.338.000₫
BILL 964.000₫
SEAL 216.900₫
113.270.000₫ 118.788.900₫ 19-12-2022
57883 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 5 19 Ngày
4.313.900₫
Chi tiết
THC 3.133.000₫
BILL 964.000₫
SEAL 216.900₫
33.740.000₫ 38.053.900₫ 15-12-2022
57680 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 28 Ngày
4.289.100₫
Chi tiết
THC 3.204.500₫
BILL 862.750₫
SEAL 221.850₫
44.370.000₫ 48.659.100₫ 20-12-2022
  • Hiển thị