THIEN PHAT TRANS.,JSC

THIEN PHAT TRANS.,JSC

Người liên hệ: Ms. EMMA TRAN

Chức vụ: sales support

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

THIEN PHAT TRANS.,JSC

Người liên hệ: Ms. EMMA TRAN

Chức vụ: sales support

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN CHUYỂN THIÊN PHÁT là một doanh nghiệp trẻ của Việt Nam, cung cấp một giải pháp tổng thể về logistics tại Việt Nam. Danh mục dịch vụ chuyên nghiệp của chúng t...

Xem thêm >>
 • Room 2004, 20FL, 102 Building - Usilk City, Van Khe, Ha Dong, Hanoi
 • +84 904868483
 • THIEN PHAT TRANS.,JSC

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
7.446.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
ams 945.600₫ / Cont
Telex 827.400₫ / Cont
35.460.000₫ 42.906.600₫ 28-02-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

THIEN PHAT TRANS.,JSC

Ref #61051 | 09-01-2023 22:11

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Bangkok
Hai Phong
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
5.413.560₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 212.760₫ / Cont
3.546.000₫ 8.959.560₫ 31-01-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

THIEN PHAT TRANS.,JSC

Ref #60829 | 05-01-2023 19:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 4 18 Ngày
Đi thẳng
6.004.560₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 212.760₫ / Cont
Telex 591.000₫ / Cont
16.548.000₫ 22.552.560₫ 31-01-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'RF Thứ 2 2 Ngày
Đi thẳng
6.907.800₫
Chi tiết
THC 5.716.800₫ / Cont
BILL 952.800₫ / Cont
SEAL 238.200₫ / Cont
11.433.600₫ 18.341.400₫ 15-01-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Buenos Aires
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
20'GP Thứ 3 35 Ngày
Đi thẳng
4.231.500₫
Chi tiết
THC 3.022.500₫ / Cont
BILL 967.200₫ / Cont
SEAL 241.800₫ / Cont
41.106.000₫ 45.337.500₫ 18-01-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
20'GP Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
4.207.320₫
Chi tiết
THC 3.022.500₫ / Cont
BILL 967.200₫ / Cont
SEAL 217.620₫ / Cont
60.450.000₫ 64.657.320₫ 31-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

THIEN PHAT TRANS.,JSC

Ref #57885 | 05-12-2022 22:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
5.518.900₫
Chi tiết
THC 4.338.000₫ / Cont
BILL 964.000₫ / Cont
SEAL 216.900₫ / Cont
113.270.000₫ 118.788.900₫ 19-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 5 19 Ngày
Đi thẳng
4.313.900₫
Chi tiết
THC 3.133.000₫ / Cont
BILL 964.000₫ / Cont
SEAL 216.900₫ / Cont
33.740.000₫ 38.053.900₫ 15-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 28 Ngày
Đi thẳng
4.289.100₫
Chi tiết
THC 3.204.500₫ / Cont
BILL 862.750₫ / Cont
SEAL 221.850₫ / Cont
44.370.000₫ 48.659.100₫ 20-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

THIEN PHAT TRANS.,JSC

Ref #56584 | 25-11-2022 22:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Santos
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 5 38 Ngày
Đi thẳng
4.275.576₫
Chi tiết
THC 3.107.250₫ / Cont
BILL 944.604₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
31.072.500₫ 35.348.076₫ 15-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ
THIEN PHAT TRANS.,JSC
EMMA TRAN (THIEN PHAT TRANS.,JSC)