ALP Logistics., JSC

ALP Logistics., JSC

Người liên hệ: Mr. Tuan Nguyen

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

ALP Logistics., JSC

Người liên hệ: Mr. Tuan Nguyen

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Valparaiso
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valparaiso, Valparaiso, Chile
40'RF Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
10.574.615₫
Chi tiết
THC 7.389.490₫ / Cont
BILL 1.146.645₫ / Cont
SEAL 254.810₫ / Cont
Telex release/SWB/ Original BL 891.835₫ / Cont
ENS/AMS (IF HAVE) 891.835₫ / Cont
173.270.800₫ 183.845.415₫ 14-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.157 Lượt xem

ALP Logistics., JSC

Ref #99545 | 23-05-2024 08:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
1.400.630₫
Chi tiết
BILL 1.145.970₫ / Cont
Seal fee 254.660₫ / Cont
1.527.960₫ 2.928.590₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.995 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Mundra
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
9.289.250₫
Chi tiết
THC 6.108.000₫ / Cont
BILL 1.145.250₫ / B/L
SEAL 254.500₫ / Cont
Telex Release/SWB/Original BL 890.750₫ / B/L
ENS/AMS (IF HAVE) 890.750₫ / Cont
35.630.000₫ 44.919.250₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.019 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
1.145.250₫
Chi tiết
DO fee 1.145.250₫ / B/L
8.016.750₫ 9.162.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.777 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
9.162.000₫ 9.162.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.351 Lượt xem

ALP Logistics., JSC

Ref #99068 | 14-05-2024 10:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Hàng ngày 28 Ngày
Chuyển tải
7.510.995₫
Chi tiết
THC 3.564.540₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
Telex release/SWB/ Original BL 891.135₫ / B/L
ENS/AMS (IF HAVE) 891.135₫ / Cont
Handling fee 763.830₫ / Cont
18.841.140₫ 26.352.135₫ 31-05-2024
Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Hàng ngày 28 Ngày
Chuyển tải
10.057.095₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
Telex release/SWB/ Original BL 891.135₫ / B/L
ENS/AMS (IF HAVE) 891.135₫ / Cont
Handling fee 763.830₫ / Cont
38.191.500₫ 48.248.595₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.743 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Kolkata
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
9.293.265₫
Chi tiết
THC 6.110.640₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
Telex Release/SWB/Original BL 891.135₫ / B/L
ENS/AMS (IF HAVE) 891.135₫ / Cont
28.007.100₫ 37.300.365₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.024 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Visakhapatnam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
40'HQ Hàng ngày 18 Ngày
Chuyển tải
6.619.860₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
Seal fee 254.610₫ / Cont
DO fee 1.018.440₫ / Cont
29.280.150₫ 35.900.010₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.752 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
11.455.650₫
Chi tiết
THC 6.109.680₫ / Cont
DO fee 1.145.565₫ / B/L
CIC 3.054.840₫ / Cont
EMC 763.710₫ / Cont
Clean fee 381.855₫ / Cont
12.728.500₫ 24.184.150₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 569 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 9 Ngày
Đi thẳng
6.873.390₫
Chi tiết
THC 3.563.980₫ / Cont
DO fee 1.145.565₫ / Cont
CIC 1.527.420₫ / Cont
EMC 381.855₫ / Cont
CLEAN FEE 254.570₫ / Cont
12.728.500₫ 19.601.890₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.624 Lượt xem