VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

Người liên hệ: Ms Emy Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

2021-04-14 10:14

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4980
Ngày đăng: 14-04-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Savannah, Wayne, New York, United States
Cước: 218.862.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 30-04-2021
T/T: 30 Ngày
ETD: 25/4
Ghi chú:
contact for more info

VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

2021-02-03 09:04

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4538
Ngày đăng: 03-02-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 137.564.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 12-02-2021
T/T: 19 Ngày
ETD: 12/2
Ghi chú:
contact for more info
DJ Shipping Lines

Thùy Anh Thân NVOCC chuyên tuyến India , China, Sing , Malay ...Liên hệ: 0763030127 (Ms . Thuy Anh) email: docs1.hph@djshippingline.com

VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

2020-09-14 17:09

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 14 Sep 2020