VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

Người liên hệ: Ms Emy Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

VANLOG is a global logistics company headquartered in Ho Chi Minh, Vietnam. We provide Ocean & Air freight, consolidation, customs broker and dome...

Xem thêm >>
  • 27 Thang Long Street, Ward 4, Tan Binh District
  • 28 3997 4153
  • http://vanlog.com.vn/

VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

2020-10-14 13:52

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
OCEAN FREIGHT TO BRISBANE/ADELAIDE/FREMANTLE/MELBOURNE Ref #2437
Ngày đăng: 14-10-2020
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Brisbane, Queensland, Australia
Cước: 26.178.750 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-10-2020
T/T: 25 Ngày
ETD:
Ghi chú:
roll 1 week
Khác

VANLOG INT’L FREIGHT FORWARDERS

2020-09-14 17:09

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 14 Sep 2020
Khác