Viet Uni Logistic J.S.C
Viet Uni Logistic J.S.C

Viet Uni Logistic J.S.C

Người liên hệ: Mr Jack Nguyen

Chức vụ: Sale Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Viet Uni Logistic J.S.C

2020-11-02 10:50

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 5 Ngày
Đi thẳng
4.176.000
Chi tiết
12.992.000 17.168.000 12-11-2020
Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 5 Ngày
Đi thẳng
4.176.000
Chi tiết
12.992.000 17.168.000 12-11-2020

Viet Uni Logistic J.S.C

2020-11-02 10:48

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
4.176.000
Chi tiết
THC 4.176.000 VNĐ / Cont
23.200.000 27.376.000 12-11-2020
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
4.176.000
Chi tiết
THC 4.176.000 VNĐ / Cont
23.200.000 27.376.000 12-11-2020

Viet Uni Logistic J.S.C

2020-10-30 08:38

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Shanghai
> Hai Phong (Nam Hai Dinh Vu Port)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong (Nam Hai Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
7.656.000
Chi tiết
THC 4.176.000 VNĐ / Cont
CIC 2.320.000 VNĐ / Cont
CLN 232.000 VNĐ / Cont
DOC 928.000 VNĐ / Cont
14.848.000 22.504.000 06-11-2020