Safe Delivery Co., Ltd
Safe Delivery Co., Ltd

Safe Delivery Co., Ltd

Người liên hệ: Ms Quỳnh Anh Nguyễn

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Safe Delivery Co., Ltd

2021-01-13 08:41

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
AIR FREIGHT FROM SAFE DELIVERY

UPDATED 11JAN – 17JAN 2020
Rate : 45/100/300/500/1000kgs

- KUL : 2.00/1.80/1.70/1.30/1.20 allin
- PEN : 2.50/2.00/1.80/1.70/1.60 allin
- CGK : 3.00/2.80/2.70/2.50/2.40 allin
- RGN : 3.90/3.80/3.70/3.50/3.40 allin
- MNL : 3.20/3.00/2.80/2.60/2.50 allin
- SYD/MEL : 5.50/5.30/5.20/5.10/5.00 allin
- BNE : 8.00/7.80/7.50/7.30/7.20 allin
- PER : 5.40/5.10/4.80/4.50/4.40 allin
- AKL : 6.90/6.70/6.50/5.80/5.70 allin
- ICN : 3.40/3.20/3.00/2.80/2.70 allin
- NRT : 3.80/3.60/3.40/3.10/3.00 allin
- MAA /BOM/DEL : 4.50/4.30/4.20/3.60/3.50 allin
- BLR : 4.50/4.40/4.20/3.60/3.50 allin
- DAC : 3.50/3.30/3.00/3.20/3.10 allin
- LHR/AMS : 6.00/6.00/6.00/5.30/5.10 allin
- FRA/HAM/NUE/BRU : 6.00/6.00/6.00/5.80/5.70 allin
LH: 0939264096  - 028 220 36 228

Safe Delivery Co., Ltd

2021-01-13 08:33

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Los Angeles, California, United States(LAX)
Tan Son Nhat International Airport
Los Angeles International Airport
Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
24.429.762 658.287
Chi tiết
THC 929 VNĐ / Kg
X-RAY 232 VNĐ / Kg
AWB 116.100 VNĐ / AWB
AMS 116.100 VNĐ / AWB
Handling 232.200 VNĐ / Shipment
25.088.049 17-01-2021

Safe Delivery Co., Ltd

2020-12-24 10:56

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Merry Christmas

Ho! Ho! Ho! It’s Christmas time! May love, success, luck and friendship come knocking at your door throughout this Christmas season. Merry Christmas.