Safe Delivery Co., Ltd

Safe Delivery Co., Ltd

Người liên hệ: Ms Quỳnh Anh Nguyễn

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
9254 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Southampton
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
20'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
4.500.800
Chi tiết
THC 2.552.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ENS 812.000 VNĐ / Cont
121.800.000 126.300.800 30-04-2021
9254 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Southampton
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
5.660.800
Chi tiết
THC 3.712.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ENS 812.000 VNĐ / Cont
239.656.000 245.316.800 30-04-2021
9254 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Southampton
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'HQ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
5.660.800
Chi tiết
THC 3.712.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ENS 812.000 VNĐ / Cont
239.656.000 245.316.800 30-04-2021
9253 Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
4.500.800
Chi tiết
THC 2.552.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ENS 812.000 VNĐ / B/L
102.080.000 106.580.800 30-04-2021
9253 Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
5.660.800
Chi tiết
THC 3.712.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ENS 812.000 VNĐ / B/L
200.680.000 206.340.800 30-04-2021
9253 Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'HQ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
5.660.800
Chi tiết
THC 3.712.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ENS 812.000 VNĐ / B/L
200.680.000 206.340.800 30-04-2021
9252 Ho Chi Minh
> Antweiler
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antweiler, Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Germany
20'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
4.500.800
Chi tiết
THC 2.552.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ENS 812.000 VNĐ / B/L
100.920.000 105.420.800 30-04-2021
9252 Ho Chi Minh
> Antweiler
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antweiler, Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Germany
40'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
5.660.800
Chi tiết
THC 3.712.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ENS 812.000 VNĐ / B/L
198.360.000 204.020.800 30-04-2021