Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd
Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd

Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd

Người liên hệ: Mr Dũng Cao

Chức vụ: Sales Assistant

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd

2021-01-13 16:30

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.526.360
Chi tiết
THC 2.786.400 VNĐ / Cont
Seal + VGM 743.040 VNĐ / Cont
BILL 900.239 VNĐ / B/L
AFR 696.600 VNĐ / B/L
TLR 400.081 VNĐ / B/L
7.546.500 13.072.860 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
6.919.560
Chi tiết
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
Seal + VGM 743.040 VNĐ / Cont
BILL 900.239 VNĐ / B/L
AFR 696.600 VNĐ / B/L
TLR 400.081 VNĐ / B/L
16.254.000 23.173.560 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
6.919.560
Chi tiết
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
Seal + VGM 743.040 VNĐ / Cont
BILL 900.239 VNĐ / B/L
AFR 696.600 VNĐ / B/L
TLR 400.081 VNĐ / B/L
16.254.000 23.173.560 31-01-2021
Ghi chú:
*OF included EBS, LSS *LCC included VAT = This rate is same to KwangYang Port

Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd

2021-01-08 12:11

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
5.765.758
Chi tiết
THC 4.000.109 VNĐ / Cont
Seal +VGM 765.563 VNĐ / Cont
Doc 1.000.085 VNĐ / B/L
188.082.000 193.847.758 30-01-2021
Ghi chú:
*Subject to LCC *Subject to CBX/ORC/PSS

Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd

2021-01-08 12:10

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thứ 6 33 Ngày
Đi thẳng
5.765.758
Chi tiết
THC 4.000.109 VNĐ / Cont
Seal + VGM 765.563 VNĐ / Cont
Doc 1.000.085 VNĐ / B/L
198.531.000 204.296.758 07-02-2021
Ghi chú:
*Subject to LCC *Subject to CUC/AMS/ISPS/CCC/PSS