INTERLINK

INTERLINK

Người liên hệ: Ms Phuong Anh Le

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
AVAILABLE BOOKING WITH HOT RATE Ref #4734
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 16-03-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Kolkata, West Bengal, India
Cước: 86.400.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 20 Ngày
ETD: 31 MARCH
Ghi chú:
Subject to LCC THC/Bill/Seal/Telex: usd 180/40/10/35
HOT RATES Ref #4655
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 02-03-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Antwerp, Paulding, Ohio, United States
Cước: 209.808.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 14-03-2021
T/T: 33 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá cước đã bao gồm THC/Bill/Seal/ENS/Telex
BEST RATE NANSHA - HCM - VALID TO JAN 31 Ref #4477
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 22-01-2021
Nơi đi: Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 21.120.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 3 Ngày
ETD: JAN 29
Ghi chú:
- Giá cước trên đã bao gồm EBS và CIC tại POL, chưa bao gồm LCC tại HCM: D/O / THC / CIC / Cleaning fee / Handling fee: $30 / 120 / 50 / 5 / 30
GOLDEN PROMOTION - GIẢM ĐẾN 40% DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO BÃI !! Ref #4445
Dịch vụ: Khác
Ngày đăng: 19-01-2021

20c8dbc23ff0cfae96e1.jpg

Hiệu lực đến: 31-03-2021
BEST LCL RATE HCMC - SING / INCHEON / BUSAN Ref #4416
Dịch vụ: LCL
Ngày đăng: 14-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 0 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
The rate subject to LCC at origin THC/CFS/EBS/LSS: $7/9/7/5 / CBM
BEST LCL RATE HCMC - HKG Ref #4415
Dịch vụ: LCL
Ngày đăng: 14-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hong Kong, Hong Kong
Cước: 0 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
The rate subject to LCC at origin THC/CFS/EBS/LSS: $7/9/7/5 / CBM
AVAILABLE BOOKING 1X20'GP HCM - MIAMI Ref #4146
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 23-12-2020
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Miami, Miami-Dade, Florida, United States
Cước: 98.685.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 01-12-2021
T/T: 37 Ngày
ETD: 04 JAN
Ghi chú:
PLS TEXT ME FOR MORE INFORMATION!