INTERLINK

INTERLINK

Người liên hệ: Ms Phuong Anh Le

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

INTERLINK

2021-01-22 16:50

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4477
Ngày đăng: 22-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 21.120.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 3 Ngày
ETD: JAN 29
Ghi chú:
- Giá cước trên đã bao gồm EBS và CIC tại POL, chưa bao gồm LCC tại HCM: D/O / THC / CIC / Cleaning fee / Handling fee: $30 / 120 / 50 / 5 / 30
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-22