CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>
CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #6175 | 30-07-2021 08:28

country

BOOKING ON HAND!!! HO CHI MINH TO LONG BEACH- WANHAI-DIRECT SERVICE

Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫263,910,000/45HQ
Expiry date: 14-08-2021
T/T: 18 Days
ETD: 14/08/2021
Notes: S/I CUT OFF: 14:00 NGAY 10/08/21; CLOSING TIME: 06:00AM 13/08/2021
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 264 Viewed