CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Savannah, Chatham, Georgia, United States
Freight cost: ₫405,125,000/40HQ
Expiry date: 14-08-2021
T/T: 30 Days
ETD: 12/08/2021
Notes:
S/I CUT OFF 09:00AM NGAY 09/08/21; CLOSING TIME 06:00AM 12/08/21
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 565 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: New York, New York, New York, United States
Freight cost: ₫405,125,000/40HQ
Expiry date: 14-08-2021
T/T: 28 Days
ETD: 12/08/2021
Notes:
S/I CUT OFF 09:00AM NGAY 09/08/21; CLOSING TIME 06:00AM 12/08/21
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 540 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Oakland, Alameda, California, United States
Freight cost: ₫347,250,000/40HQ
Expiry date: 14-08-2021
T/T: 32 Days
ETD: 17/08/2021
Notes:
VGM CUT OFF 12:00 16/08/2021, CLOSING TIME: 04:00AM 16/08/2021
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 267 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫263,910,000/45HQ
Expiry date: 14-08-2021
T/T: 18 Days
ETD: 14/08/2021
Notes:
S/I CUT OFF: 14:00 NGAY 10/08/21; CLOSING TIME: 06:00AM 13/08/2021
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 262 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫243,075,000/40HQ
Expiry date: 31-07-2021
T/T: 20 Days
ETD: 03/08/2021
Notes:
VOLUME: 5x40'HC; ETD 03/08. CUT OFF S/I: 17H 30/07 20CLOSING TIME 10:00AM 31/07
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 249 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫278,400,000/40HQ
Expiry date: 23-07-2021
T/T: 23 Days
ETD: 23/07/2021
Notes:
CUT S/I 09AM 20/07, CLOSING TIME: 12H 21/07
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 290 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫296,960,000/40HQ
Expiry date: 31-07-2021
T/T: 18 Days
ETD: 30/07/2021
Notes:
ETD 30/07, CUT OFF VGM=S/I: 11H59 27/07, CLOSING TIME 12H NOON 28/07
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 277 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫193,390,000/40HQ
Expiry date: 30-06-2021
T/T: 20 Days
ETD: 24/06/2021
Notes:
SI CUT OFF: 11:59AM 23/06; CUT OFF DATE: 06:00AM 23/06
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 412 Viewed

 • Miễn phí nhận hàng tận nơi người gửi trên khắp cả nước

• Miễn phí làm chứng từ vận chuyển cho lô hàng

• Miễn phí giao hàng tận nhà người nhận trên khắp thế giới

• Miễn phí tư vấn, hỗ trợ xuyên suốt quá trình vận chuyển đến khi hoàn tất

• Miễn phí Hỗ trợ tư vấn đóng thùng, đóng kiện cho lô hàng

• Cam kết 100% giá tốt nhất, tiết kiệm nhất

Liên hệ: Ms Lan 0908907195. Email: lannt@interlink.com.vn

Expiry date: 31-07-2021
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 473 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫192,225,000/40HQ
Expiry date: 20-06-2021
T/T: 20 Days
ETD: 20/06/2021
Notes:
CARRIER OOCL
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 417 Viewed
 • Show