CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>
CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #6178 | 30-07-2021 08:35

country

BOOKING ON HAND!!! HO CHI MINH TO SAVANAH-WANHAI DIRECT SERVICE

Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Savannah, Chatham, Georgia, United States
Freight cost: ₫405,125,000/40HQ
Expiry date: 14-08-2021
T/T: 30 Days
ETD: 12/08/2021
Notes: S/I CUT OFF 09:00AM NGAY 09/08/21; CLOSING TIME 06:00AM 12/08/21
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 583 Viewed