CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Đi thẳng
6.578.000₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
174.570.000₫ 181.148.000₫ 14-06-2024
Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
201.008.500₫ 208.851.500₫ 14-06-2024
Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
201.008.500₫ 208.851.500₫ 14-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.997 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
6.578.000₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ / Cont
BILL 1.138.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
TELEX 885.500₫ / B/L
AMS 1.012.000₫ / Cont
133.457.500₫ 140.035.500₫ 07-06-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL 1.138.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
TELEX 885.500₫ / B/L
AMS 1.012.000₫ / Cont
167.081.200₫ 174.924.200₫ 07-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.157 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Thứ 7 28 Ngày
Chuyển tải
5.439.500₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ / Cont
BILL 1.012.000₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
TELEX 885.500₫ / Cont
30.866.000₫ 36.305.500₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.135 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Thứ 7 28 Ngày
Chuyển tải
5.009.500₫
Chi tiết
THC 3.029.000₫ / Cont
BILL 932.000₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
TELEX 815.500₫ / Cont
27.494.000₫ 32.503.500₫ 01-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.293 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thứ 5/ Thứ 7 45 Ngày
Chuyển tải
6.578.000₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
145.348.500₫ 151.926.500₫ 31-05-2024
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thứ 5/ Thứ 7 45 Ngày
Chuyển tải
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
170.952.100₫ 178.795.100₫ 31-05-2024
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thứ 5/ Thứ 7 45 Ngày
Chuyển tải
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
170.952.100₫ 178.795.100₫ 31-05-2024
Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
45'HQ Thứ 5/ Thứ 7 45 Ngày
Chuyển tải
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
181.021.500₫ 188.864.500₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.829 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
20'GP Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
6.578.000₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
123.767.600₫ 130.345.600₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'GP Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
161.717.600₫ 169.560.600₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'HQ Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
161.717.600₫ 169.560.600₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
45'HQ Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
211.305.600₫ 219.148.600₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.310 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
6.552.000₫
Chi tiết
THC 3.276.000₫ / Cont
BILL FEE 1.134.000₫ / B/L
TELEX 882.000₫ / B/L
SEAL 252.000₫ / Cont
AMS 1.008.000₫ / Cont
147.924.000₫ 154.476.000₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
7.812.000₫
Chi tiết
THC 4.536.000₫ / Cont
BILL FEE 1.134.000₫ / B/L
TELEX 882.000₫ / B/L
SEAL 252.000₫ / Cont
AMS 1.008.000₫ / Cont
185.094.000₫ 192.906.000₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'HQ Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
7.812.000₫
Chi tiết
THC 4.536.000₫ / Cont
BILL FEE 1.134.000₫ / B/L
TELEX 882.000₫ / B/L
SEAL 252.000₫ / Cont
AMS 1.008.000₫ / Cont
185.094.000₫ 192.906.000₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
45'HQ Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
7.812.000₫
Chi tiết
THC 4.536.000₫ / Cont
BILL FEE 1.134.000₫ / B/L
TELEX 882.000₫ / B/L
SEAL 252.000₫ / Cont
AMS 1.008.000₫ / Cont
234.108.000₫ 241.920.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.148 Lượt xem

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99381 | 21-05-2024 08:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Miami
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Đi thẳng
6.578.000₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
128.018.000₫ 134.596.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Miami
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
166.980.000₫ 174.823.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Miami
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
166.980.000₫ 174.823.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Miami
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
45'HQ Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Đi thẳng
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
218.086.000₫ 225.929.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.514 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4 33 Ngày
Chuyển tải
6.578.000₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
123.970.000₫ 130.548.000₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 4 33 Ngày
Chuyển tải
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
162.299.500₫ 170.142.500₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4 33 Ngày
Chuyển tải
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
162.299.500₫ 170.142.500₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 4 33 Ngày
Chuyển tải
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
AMS 1.012.000₫ / Cont
215.303.000₫ 223.146.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.701 Lượt xem

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #99332 | 18-05-2024 08:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 38 Ngày
Đi thẳng
6.451.500₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
ACI 885.500₫ / Cont
155.139.600₫ 161.591.100₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 38 Ngày
Đi thẳng
7.716.500₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
ACI 885.500₫ / Cont
172.293.000₫ 180.009.500₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 38 Ngày
Đi thẳng
7.716.500₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫ / Cont
BILL FEE 1.138.500₫ / B/L
TELEX 885.500₫ / B/L
SEAL 253.000₫ / Cont
ACI 885.500₫ / Cont
172.293.000₫ 180.009.500₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.029 Lượt xem