CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 45 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
47.090.000₫ 53.211.700₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 45 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
58.862.500₫ 66.161.450₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 45 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
58.862.500₫ 66.161.450₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
45'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 45 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
73.695.850₫ 80.994.800₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 3/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
6.058.000₫
Chi tiết
THC 3.029.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
AMS 932.000₫ / Cont
39.144.000₫ 45.202.000₫ 14-12-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 3/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
7.223.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
AMS 932.000₫ / Cont
48.930.000₫ 56.153.000₫ 14-12-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
7.223.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
AMS 932.000₫ / Cont
48.930.000₫ 56.153.000₫ 14-12-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
7.223.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
AMS 932.000₫ / Cont
57.551.000₫ 64.774.000₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
6.071.780₫
Chi tiết
THC 3.035.890₫ / Cont
BILL FEE 1.050.885₫ / B/L
TELEX 817.355₫ / B/L
SEAL 233.530₫ / Cont
AMS 934.120₫ / Cont
47.640.120₫ 53.711.900₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.239.430₫
Chi tiết
THC 4.203.540₫ / Cont
BILL FEE 1.050.885₫ / B/L
TELEX 817.355₫ / B/L
SEAL 233.530₫ / Cont
AMS 934.120₫ / Cont
59.783.680₫ 67.023.110₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.239.430₫
Chi tiết
THC 4.203.540₫ / Cont
BILL FEE 1.050.885₫ / B/L
TELEX 817.355₫ / B/L
SEAL 233.530₫ / Cont
AMS 934.120₫ / Cont
59.783.680₫ 67.023.110₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.239.430₫
Chi tiết
THC 4.203.540₫ / Cont
BILL FEE 1.050.885₫ / B/L
TELEX 817.355₫ / B/L
SEAL 233.530₫ / Cont
AMS 934.120₫ / Cont
68.190.760₫ 75.430.190₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
74.637.650₫ 80.759.350₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
87.116.500₫ 94.415.450₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
87.116.500₫ 94.415.450₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
32.021.200₫ 38.142.900₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
40.026.500₫ 47.325.450₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
40.026.500₫ 47.325.450₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
45'HQ Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
46.383.650₫ 53.682.600₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7/ Chủ nhật 21 Ngày
Chuyển tải
5.126.000₫
Chi tiết
THC 3.029.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
11.184.000₫ 16.310.000₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7/ Chủ nhật 21 Ngày
Chuyển tải
6.291.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
22.368.000₫ 28.659.000₫ 14-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #89501 | 27-11-2023 14:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
20'GP Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
5.009.500₫
Chi tiết
THC 3.029.000₫ / Cont
BILL 932.000₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
TELEX 815.500₫ / B/L
1.631.000₫ 6.640.500₫ 15-12-2023
Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
40'GP Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
6.174.500₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL 932.000₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
TELEX 815.500₫ / B/L
3.262.000₫ 9.436.500₫ 15-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 3/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
5.980.000₫
Chi tiết
THC 2.990.000₫ / Cont
BILL FEE 1.035.000₫ / B/L
TELEX 805.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
AMS 920.000₫ / Cont
36.110.000₫ 42.090.000₫ 30-11-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 3/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
7.130.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL FEE 1.035.000₫ / B/L
TELEX 805.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
AMS 920.000₫ / Cont
45.540.000₫ 52.670.000₫ 30-11-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
7.130.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL FEE 1.035.000₫ / B/L
TELEX 805.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
AMS 920.000₫ / Cont
45.540.000₫ 52.670.000₫ 30-11-2023
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
7.130.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL FEE 1.035.000₫ / B/L
TELEX 805.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
AMS 920.000₫ / Cont
53.820.000₫ 60.950.000₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 7 50 Ngày
Chuyển tải
6.058.000₫
Chi tiết
THC 3.029.000₫ / Cont
BILL 1.048.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
TELEX 815.500₫ / B/L
AMS 932.000₫ / Cont
29.125.000₫ 35.183.000₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 7 50 Ngày
Chuyển tải
7.223.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL 1.048.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
TELEX 815.500₫ / B/L
AMS 932.000₫ / Cont
36.581.000₫ 43.804.000₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 7 50 Ngày
Chuyển tải
7.223.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL 1.048.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
TELEX 815.500₫ / B/L
AMS 932.000₫ / Cont
42.639.000₫ 49.862.000₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Thứ 7 50 Ngày
Chuyển tải
7.223.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL 1.048.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
TELEX 815.500₫ / B/L
AMS 932.000₫ / Cont
42.639.000₫ 49.862.000₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7/ Chủ nhật 50 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
48.267.250₫ 54.388.950₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7/ Chủ nhật 50 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
60.275.200₫ 67.574.150₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7/ Chủ nhật 50 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
60.275.200₫ 67.574.150₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ