CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Lan Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Lan Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

Xem thêm >>

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #45612 | 24-09-2022 09:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
6.003.975₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
ENS 824.075₫ / Cont
70.635.000₫ 76.638.975₫ 14-10-2022
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
7.181.225₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
ENS 824.075₫ / Cont
122.434.000₫ 129.615.225₫ 14-10-2022
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
7.181.225₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
ENS 824.075₫ / Cont
122.434.000₫ 129.615.225₫ 14-10-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 36 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
98.889.000₫ 105.010.700₫ 14-10-2022
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 36 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
157.751.500₫ 165.050.450₫ 14-10-2022
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 36 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
157.751.500₫ 165.050.450₫ 14-10-2022
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
45'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 36 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
167.169.500₫ 174.468.450₫ 14-10-2022

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

22-09-2022 08:57

country
VẬN CHUYỂN TƯỢNG PHẬT QUỐC TẾ SIÊU NHANH VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Với mong muốn góp phần gìn giữ và phát triển nền Văn hóa Phật giáo Việt Nam đối với những kiều bào sang sinh sống tại nước ngoài, Interlink đã gắn bó 20 năm trong lĩnh vực vận chuyển tượng Phật, vật phẩm nhà chùa từ Việt Nam đi các nước như Mỹ, Úc, Canada,…

Vì sao nên chọn Interlink?

  • Kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực vận chuyển hàng Chùa 
  • Mạng lưới hệ thống đại lý rộng lớn
  • Khai báo miễn giảm thuế
  • Giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh tại cảng đến
  • Giao hàng tận nơi

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ HỢP LÝ! 

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 34 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
126.436.650₫ 132.558.350₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 34 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
180.119.250₫ 187.418.200₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 34 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
180.119.250₫ 187.418.200₫ 30-09-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Vung Tau
Los Angeles
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 3 30 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
30.608.500₫ 36.730.200₫ 31-10-2022
Vung Tau
Los Angeles
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 3 30 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
45.912.750₫ 53.211.700₫ 31-10-2022
Vung Tau
Los Angeles
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 3 30 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
45.912.750₫ 53.211.700₫ 31-10-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
131.852.000₫ 137.973.700₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
175.410.250₫ 182.709.200₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
175.410.250₫ 182.709.200₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
183.651.000₫ 190.949.950₫ 30-09-2022

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #44235 | 16-09-2022 11:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 50 Ngày
Chuyển tải
6.003.975₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
ENS 824.075₫ / Cont
86.410.150₫ 92.414.125₫ 26-09-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Vung Tau
Long Beach
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5 35 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
45.912.750₫ 53.211.700₫ 31-10-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
143.389.050₫ 149.510.750₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
190.714.500₫ 198.013.450₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
190.714.500₫ 198.013.450₫ 30-09-2022

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #43101 | 12-09-2022 08:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
6.003.975₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
ENS 824.075₫ / Cont
87.940.575₫ 93.944.550₫ 25-09-2022
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
7.181.225₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
ENS 824.075₫ / Cont
156.715.520₫ 163.896.745₫ 25-09-2022
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
7.181.225₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
ENS 824.075₫ / Cont
156.715.520₫ 163.896.745₫ 25-09-2022
CÔNG TY CP INTERLINK
Lan Nguyễn (CÔNG TY CP INTERLINK)
=