CÔNG TY CP INTERLINK
CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK

Người liên hệ: Ms Lan Nguyễn

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CP INTERLINK

2021-01-15 13:52

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4423
Ngày đăng: 15-01-2021
Dịch vụ: Khác
Hiệu lực đến: 31-01-2021

CÔNG TY CP INTERLINK

2021-01-15 11:39

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK

2021-01-15 10:46

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
7 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
Chi tiết
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / CBM
1.433.500 31-01-2021