CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
94787 Ho Chi Minh
> Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Thứ 6 40 Ngày
6.331.000₫
Chi tiết
THC 3.165.500₫
BILL FEE 1.095.750₫
TELEX 852.250₫
SEAL 243.500₫
AMS 974.000₫
176.050.500₫ 182.381.500₫ 29-02-2024
94787 Ho Chi Minh
> Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Thứ 6 40 Ngày
7.548.500₫
Chi tiết
THC 4.383.000₫
BILL FEE 1.095.750₫
TELEX 852.250₫
SEAL 243.500₫
AMS 974.000₫
178.972.500₫ 186.521.000₫ 29-02-2024
94787 Ho Chi Minh
> Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'HQ Thứ 6 40 Ngày
7.548.500₫
Chi tiết
THC 4.383.000₫
BILL FEE 1.095.750₫
TELEX 852.250₫
SEAL 243.500₫
AMS 974.000₫
178.972.500₫ 186.521.000₫ 29-02-2024
94787 Ho Chi Minh
> Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
45'HQ Thứ 6 40 Ngày
7.548.500₫
Chi tiết
THC 4.383.000₫
BILL FEE 1.095.750₫
TELEX 852.250₫
SEAL 243.500₫
AMS 974.000₫
226.211.500₫ 233.760.000₫ 29-02-2024
94733 Ho Chi Minh
> Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 55 Ngày
6.318.000₫
Chi tiết
THC 3.159.000₫
BILL FEE 1.093.500₫
TELEX 850.500₫
SEAL 243.000₫
AMS 972.000₫
138.510.000₫ 144.828.000₫ 29-02-2024
94733 Ho Chi Minh
> Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 55 Ngày
7.533.000₫
Chi tiết
THC 4.374.000₫
BILL FEE 1.093.500₫
TELEX 850.500₫
SEAL 243.000₫
AMS 972.000₫
175.932.000₫ 183.465.000₫ 29-02-2024
94733 Ho Chi Minh
> Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 55 Ngày
7.533.000₫
Chi tiết
THC 4.374.000₫
BILL FEE 1.093.500₫
TELEX 850.500₫
SEAL 243.000₫
AMS 972.000₫
175.932.000₫ 183.465.000₫ 29-02-2024
94733 Ho Chi Minh
> Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 55 Ngày
7.533.000₫
Chi tiết
THC 4.374.000₫
BILL FEE 1.093.500₫
TELEX 850.500₫
SEAL 243.000₫
AMS 972.000₫
222.588.000₫ 230.121.000₫ 29-02-2024
94673 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 7 50 Ngày
6.318.000₫
Chi tiết
THC 3.159.000₫
BILL 1.093.500₫
SEAL 243.000₫
TELEX 850.500₫
AMS 972.000₫
97.929.000₫ 104.247.000₫ 29-02-2024
94673 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 7 50 Ngày
7.533.000₫
Chi tiết
THC 4.374.000₫
BILL 1.093.500₫
SEAL 243.000₫
TELEX 850.500₫
AMS 972.000₫
122.472.000₫ 130.005.000₫ 29-02-2024
  • Hiển thị