CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 5 25 Ngày
Đi thẳng
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
67.282.400₫ 73.730.400₫ 30-04-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 5 25 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
84.121.600₫ 91.809.600₫ 30-04-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5 25 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
84.121.600₫ 91.809.600₫ 30-04-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 5 25 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
92.008.000₫ 99.696.000₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
6.097.000₫
Chi tiết
THC 3.048.500₫ / Cont
BILL FEE 1.055.250₫ / B/L
TELEX 820.750₫ / B/L
SEAL 234.500₫ / Cont
AMS 938.000₫ / Cont
51.683.800₫ 57.780.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.269.500₫
Chi tiết
THC 4.221.000₫ / Cont
BILL FEE 1.055.250₫ / B/L
TELEX 820.750₫ / B/L
SEAL 234.500₫ / Cont
AMS 938.000₫ / Cont
64.628.200₫ 71.897.700₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.269.500₫
Chi tiết
THC 4.221.000₫ / Cont
BILL FEE 1.055.250₫ / B/L
TELEX 820.750₫ / B/L
SEAL 234.500₫ / Cont
AMS 938.000₫ / Cont
64.628.200₫ 71.897.700₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.269.500₫
Chi tiết
THC 4.221.000₫ / Cont
BILL FEE 1.055.250₫ / B/L
TELEX 820.750₫ / B/L
SEAL 234.500₫ / Cont
AMS 938.000₫ / Cont
70.819.000₫ 78.088.500₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.593 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
66.761.600₫ 73.209.600₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
83.452.000₫ 91.140.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
83.452.000₫ 91.140.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
92.652.800₫ 100.340.800₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 459 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
20'GP Thứ 3 40 Ngày
Chuyển tải
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
69.117.600₫ 75.565.600₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'GP Thứ 3 40 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
92.752.000₫ 100.440.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'HQ Thứ 3 40 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
92.752.000₫ 100.440.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
45'HQ Thứ 3 40 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
92.504.000₫ 100.192.000₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.581 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 45 Ngày
Chuyển tải
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
81.840.000₫ 88.288.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 45 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
91.016.000₫ 98.704.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Boston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 45 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
91.016.000₫ 98.704.000₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.382 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 49 Ngày
Chuyển tải
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
79.508.800₫ 85.956.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 49 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
88.188.800₫ 95.876.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 49 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
83.228.800₫ 90.916.800₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.055 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
79.508.800₫ 85.956.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
88.040.000₫ 95.728.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
88.040.000₫ 95.728.000₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 83 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
81.840.000₫ 88.288.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
90.842.400₫ 98.530.400₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
90.842.400₫ 98.530.400₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 175 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
20'GP Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
6.820.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
LWS 372.000₫ / Cont
114.972.800₫ 121.792.800₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
40'GP Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
8.432.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
LWS 744.000₫ / Cont
144.088.000₫ 152.520.000₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
40'HQ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
8.432.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
LWS 744.000₫ / Cont
144.088.000₫ 152.520.000₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Mobile
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mobile, Mobile, Alabama, United States
45'HQ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
8.432.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL 1.116.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
TELEX 868.000₫ / B/L
AMS 992.000₫ / Cont
LWS 744.000₫ / Cont
182.156.000₫ 190.588.000₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.967 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
20'GP Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
118.172.000₫ 124.620.000₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'GP Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
141.360.000₫ 149.048.000₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
40'HQ Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
141.360.000₫ 149.048.000₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Philadelphia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, United States
45'HQ Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
187.240.000₫ 194.928.000₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.981 Lượt xem