CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK

Người liên hệ: Ms Lan Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CP INTERLINK

Người liên hệ: Ms Lan Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

Xem thêm >>
  • 47 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp HCM
  • +84 908907195
  • http://interlink.com.vn/vi/

CÔNG TY CP INTERLINK

2021-06-17 14:26

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 6 30 Ngày
Chuyển tải
6.990.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 932.000 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX 815.500 VNĐ / B/L
ACI 815.500 VNĐ / B/L
209.700.000 216.690.000 25-06-2021
Ghi chú:
ETD 25/06 SI CUT: 11:59AM 22/06/21 CLOSING TIME: 17:00PM 23/06/21

CÔNG TY CP INTERLINK

2021-06-17 13:55

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
BOOKING ON HAND!!! HO CHI MINH TO LOS ANGELES Ref #5676
Dịch vụ: Hàng Container (FCL)
Ngày đăng: 17-06-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 193.390.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 30-06-2021
T/T: 20 Ngày
ETD: 24/06/2021
Ghi chú:
SI CUT OFF: 11:59AM 23/06; CUT OFF DATE: 06:00AM 23/06

CÔNG TY CP INTERLINK

2021-06-17 10:52

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
4.660.000
Chi tiết
THC 2.796.000 VNĐ / Cont
BILL 932.000 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX 699.000 VNĐ / B/L
5.871.600 10.531.600 30-06-2021
Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
6.058.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 932.000 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX 699.000 VNĐ / B/L
20.550.600 26.608.600 30-06-2021
Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
6.058.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 932.000 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX 699.000 VNĐ / B/L
20.550.600 26.608.600 30-06-2021