CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Lan Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Lan Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
20'GP Thứ 5/ Thứ 6 30 Ngày
Chuyển tải
6.019.000₫
Chi tiết
THC 3.009.500₫ / Cont
BILL 1.041.750₫ / B/L
SEAL 231.500₫ / Cont
TELEX 810.250₫ / B/L
AMS 926.000₫ / Cont
30.442.250₫ 36.461.250₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'GP Thứ 5/ Thứ 6 30 Ngày
Chuyển tải
7.176.500₫
Chi tiết
THC 4.167.000₫ / Cont
BILL 1.041.750₫ / B/L
SEAL 231.500₫ / Cont
TELEX 810.250₫ / B/L
AMS 926.000₫ / Cont
38.081.750₫ 45.258.250₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'HQ Thứ 5/ Thứ 6 30 Ngày
Chuyển tải
7.176.500₫
Chi tiết
THC 4.167.000₫ / Cont
BILL 1.041.750₫ / B/L
SEAL 231.500₫ / Cont
TELEX 810.250₫ / B/L
AMS 926.000₫ / Cont
38.081.750₫ 45.258.250₫ 14-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.008.600₫
Chi tiết
THC 3.004.300₫ / Cont
BILL 1.039.950₫ / B/L
SEAL 231.100₫ / Cont
TELEX 808.850₫ / B/L
AMS 924.400₫ / Cont
40.211.400₫ 46.220.000₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
7.164.100₫
Chi tiết
THC 4.159.800₫ / Cont
BILL 1.039.950₫ / B/L
SEAL 231.100₫ / Cont
TELEX 808.850₫ / B/L
AMS 924.400₫ / Cont
50.842.000₫ 58.006.100₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
7.164.100₫
Chi tiết
THC 4.159.800₫ / Cont
BILL 1.039.950₫ / B/L
SEAL 231.100₫ / Cont
TELEX 808.850₫ / B/L
AMS 924.400₫ / Cont
247.277.000₫ 254.441.100₫ 14-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
6.058.000₫
Chi tiết
THC 3.029.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
AMS 932.000₫ / Cont
45.901.000₫ 51.959.000₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.223.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
AMS 932.000₫ / Cont
61.745.000₫ 68.968.000₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.223.000₫
Chi tiết
THC 4.194.000₫ / Cont
BILL FEE 1.048.500₫ / B/L
TELEX 815.500₫ / B/L
SEAL 233.000₫ / Cont
AMS 932.000₫ / Cont
61.745.000₫ 68.968.000₫ 14-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
56.508.000₫ 62.629.700₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
61.217.000₫ 68.515.950₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 42 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
61.217.000₫ 68.515.950₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #83015 | 22-09-2023 08:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7/ Chủ nhật 21 Ngày
Chuyển tải
5.060.000₫
Chi tiết
THC 2.990.000₫ / Cont
BILL FEE 1.035.000₫ / B/L
TELEX 805.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
9.890.000₫ 14.950.000₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7/ Chủ nhật 21 Ngày
Chuyển tải
6.210.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL FEE 1.035.000₫ / B/L
TELEX 805.000₫ / B/L
SEAL 230.000₫ / Cont
12.880.000₫ 19.090.000₫ 14-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Chủ nhật 35 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
32.021.200₫ 38.142.900₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Chủ nhật 35 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
40.026.500₫ 47.325.450₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Chủ nhật 35 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
40.026.500₫ 47.325.450₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tampa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tampa, Hillsborough, Florida, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 50 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
57.449.800₫ 63.571.500₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
Tampa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tampa, Hillsborough, Florida, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 50 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
72.047.700₫ 79.346.650₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
Tampa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tampa, Hillsborough, Florida, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 50 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
72.047.700₫ 79.346.650₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh
Tampa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tampa, Hillsborough, Florida, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 50 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
91.825.500₫ 99.124.450₫ 14-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
44.735.500₫ 50.857.200₫ 30-09-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
54.906.940₫ 62.205.890₫ 30-09-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
54.906.940₫ 62.205.890₫ 30-09-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
69.222.300₫ 76.521.250₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 18 Ngày
Chuyển tải
4.897.700₫
Chi tiết
THC 2.961.400₫ / Cont
TELEX 797.300₫ / B/L
BILL 911.200₫ / B/L
SEAL 227.800₫ / Cont
18.224.000₫ 23.121.700₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 18 Ngày
Chuyển tải
6.036.700₫
Chi tiết
THC 4.100.400₫ / Cont
TELEX 797.300₫ / B/L
BILL 911.200₫ / B/L
SEAL 227.800₫ / Cont
30.183.500₫ 36.220.200₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
6.019.000₫
Chi tiết
THC 3.009.500₫ / Cont
BILL 1.041.750₫ / B/L
SEAL 231.500₫ / Cont
TELEX 810.250₫ / B/L
AMS 926.000₫ / Cont
47.457.500₫ 53.476.500₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
7.176.500₫
Chi tiết
THC 4.167.000₫ / Cont
BILL 1.041.750₫ / B/L
SEAL 231.500₫ / Cont
TELEX 810.250₫ / B/L
AMS 926.000₫ / Cont
57.875.000₫ 65.051.500₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
7.176.500₫
Chi tiết
THC 4.167.000₫ / Cont
BILL 1.041.750₫ / B/L
SEAL 231.500₫ / Cont
TELEX 810.250₫ / B/L
AMS 926.000₫ / Cont
57.875.000₫ 65.051.500₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 53 Ngày
Chuyển tải
7.176.500₫
Chi tiết
THC 4.167.000₫ / Cont
BILL 1.041.750₫ / B/L
SEAL 231.500₫ / Cont
TELEX 810.250₫ / B/L
AMS 926.000₫ / Cont
74.080.000₫ 81.256.500₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
CÔNG TY CP INTERLINK
Lan Nguyễn (CÔNG TY CP INTERLINK)